Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni ar agor! Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi gwneud rhai newidiadau i’ch cadw chi’n ddiogel, gan gynnwys pellter cymdeithasol o 2 fedr, Tracio ac Olrhain, mynediad drwy’r drysau blaen yn unig, a seddi dynodedig yn ein sinemâu a’n theatrau. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma

Docn' Roll: Karen Dalton: In My Own Time (tystysgrif i'w chadarnhau)

UDA | 2020 | 85’ | Tystysgrif i’w chadarnhau | Richard Peete, Robert Yapkowitch

Yn arwr i Bob Dylan, ac yna i Nick Cave, Adele a Joanna Newsom, roedd y canwr blŵs gwerin a’r gitarydd Karen Dalton yn ffigur carismatig yn sîn gerddorol ffrwythlon Efrog Newydd y chwedegau.

Roedd hi’n berfformwraig fyw amharod ac yn artist ffyrnig o annibynnol, a bu’n brwydro yn erbyn gofynion a disgwyliadau’r diwydiant. Bu Karen Dalton, a anwyd yn Tecsas a’i magu yn Oklahoma, yn byw bywyd anodd ac anghonfensiynol tan ei marwolaeth gynnar yn 1993. Gan fod y rhan fwyaf o’r ffotograffau a’r clipiau ffilm wedi’u colli neu eu dinistrio, mae’r ffilm hir ddisgwyliedig yma’n defnyddio ei recordiadau, a chyfweliadau gyda’i hanwyliaid a’i chydweithwyr i adeiladu portread

Prisiau:

£6 / £4

Unreserved seating (for your comfort and safety, we’re selling at a reduced capacity).

COVID safety: We have a number of measures in place to ensure that your visit is enjoyable and as safe as possible. Find out more here.

Tocynnau ac Amseroedd