Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni ar agor! Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi gwneud rhai newidiadau i’ch cadw chi’n ddiogel, gan gynnwys pellter cymdeithasol o 2 fedr, Tracio ac Olrhain, mynediad drwy’r drysau blaen yn unig, a seddi dynodedig yn ein sinemâu a’n theatrau. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma

Docn' Roll: Lydia Lunch: The War Is Never Over (tystysgrif i'w chadarnhau)

UDA | 2019 | 76’ | Tystysgrif i’w chadarnhau | Beth B

Y ffilm ddogfen gyrfa-gyfan gyntaf i drafod celfyddiaeth gymhellol, heriol a thrydanol Lydia Lunch.

Fel eicon No Wave gorau Dinas Efrog Newydd ar ddiwedd y saithdegau, mae Lydia Lunch wedi treulio’i hoes yn creu cerddoriaeth a pherfformiadau gair llafar sy’n atgyfnerthu hawl pob menyw i fwynhau, ceisio pleser, a dweud “ffyc off!” mor swnllyd ag unrhyw ddyn. Mae proffil di-ddal-yn-ôl Beth B o’r artist unigryw hefyd yn alwad dros rym celf i feithrin ysbrydoliaeth o drawma.

Prisiau:

£6 / £4

Unreserved seating (for your comfort and safety, we’re selling at a reduced capacity).

COVID safety: We have a number of measures in place to ensure that your visit is enjoyable and as safe as possible. Find out more here.

Tocynnau ac Amseroedd