Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
Drive Me Home (ctba)

Drive Me Home (ctba)

Sad 16 Tach

Mae ffrindiau bore oes yn dod at ei gilydd i ail-berchnogi cartref teuluol yn Sisili cyn iddo gael ei werthu

Roedd Antonio ac Agostino yn ffrindiau agos pan oedden nhw'n tyfu i fyny yng nghefn gwlad Sisili, ac roeddent ar bigau'r drain eisiau gadael eu pentref bach a gweld y byd. Erbyn hyn mae'r ddau yn eu tridegau ac yn byw dramor, ond heb weld ei gilydd ers blynyddoedd. Pan mae Antonio'n clywed bod cartref ei deulu ar fin cael ei werthu, mae'n dechrau ar daith i ganfod ei hen ffrind a theithio'n ôl i Sisili i'w ail-berchnogi. Stori oesol am ddod o hyd i le i'w alw'n gartref, lle bynnag mae.

ITA | 2018 | 94' | TBC | Simone Catania​

Ffilm Eidaleg yw hon gydag is-deitlau Saesneg.

Prisiau:
£5.90

Tocynnau ac Amseroedd