Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, os ydych chi’n 18+ oed ac yn ymweld â’n theatrau neu’n sinemâu, bydd angen pàs Covid cyfredol, neu eich bod wedi cael prawf llif unffordd negyddol yn ddiweddar. Am fanylion a gwybodaeth ar pàs Covid, cliciwwch yma.

O GARTREF: Ffilm Ifanc: Gwneud yng Nghymru

Llun 1 Ion 0001 - Gwen 30 Gor 2021

Prisiau:

Free / Am ddim

Watch here / Gwylio yma

Tocynnau ac Amseroedd