Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Ffilm Teulu am Ddim: The Red Turtle (PG)

Llun 1 Ion 0001 - Sul 25 Medi 2022

Prisiau:

FREE / AM DDIM

If you can no longer make the Free Family Films but have purchased tickets, please let us know in advance and we will release the tickets back on sale.

Children under 12 must be supervised by an adult at all times. 

This event is tailored especially for children to enjoy along with their parents / guardians.

Os na allwch fynychu'r Ffilmiau Teulu Am Ddim ond wedi archebu tocyn, gadewch i ni wybod mewn cyn gynted â phosib fel gallwn ni rhyddhau'r tocynnau nol ar werth.

Rhaid i blant dan 12 mlwydd cael ei orchwylio gan oedolyn. 

Mae'r digwyddiad yma wedi'u teilwra'n arbennig am blant i fwynhau gyda'i rhieni / gwarcheidwaid.

Tocynnau ac Amseroedd