Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Hostile (12A)

Llun 1 Ion 0001 - Sad 25 Meh 2022

Prydain | 2022 | 97’ | 12A | Sonita Gale

Ffilm ddogfen yn archwilio perthynas gymhleth y Deyrnas Unedig gyda’i chymunedau mudol a pholisïau ‘amgylchedd gelyniaethus’ esblygol llywodraeth Prydain. Mae’r ffilm, a gaiff ei hadrodd drwy straeon pedwar cyfrannydd o gefndiroedd Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, yn canolbwyntio ar y polisïau sydd wedi’u cynllunio i wneud amodau byw mor anodd i fewnfudwyr nes eu bod nhw’n gadael y wlad o’u gwirfodd. Gan edrych ar yr effaith ar fywydau myfyrwyr rhyngwladol, aelodau o genhedlaeth Windrush, ac ‘ymfudwyr medrus iawn’, mae’r ffilm yn gofyn: Beth mae bod yn Brydeinig yn ei olygu? Sut mae’n teimlo pan fydd rhywun yn dweud wrthoch nad ydych chi’n perthyn? Mae Hostile yn ceisio gwrando ar y lleisiau yma ac ysbrydoli’r gwylwyr i weithredu i greu newid hirdymor. 

 

Prisiau:

£6 / £4 

Unallocated seating - sold at full capacity 

COVID safety: We have a number of measures in place to ensure that your visit is enjoyable and as safe as possible. Find out more here.

Tocynnau ac Amseroedd