Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni ar agor! Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi gwneud rhai newidiadau i’ch cadw chi’n ddiogel, gan gynnwys pellter cymdeithasol o 2 fedr, Tracio ac Olrhain, mynediad drwy’r drysau blaen yn unig, a seddi dynodedig yn ein sinemâu a’n theatrau. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma

In The Heights (PG)

Gwen 9 - Iau 15 Gor 2021

UDA | 2021 | 143’ | PG | Jon M. Chu
Anthony Ramos, Stephanie Beatriz, Marc Anthony, Corey Hawkins

Y tu allan i arhosfan y trên tanddaearol ar Stryd 181 yn Efrog Newydd, mae’r perchennog bodega Usnavi yn arbed pob ceiniog o’i waith dyddiol gan obeithio, dychmygu a chanu am fywyd gwell. Mae caleidosgop o freuddwydion yn dod â’r gymuned glòs a bywiog yma ynghyd, mewn ffilm gerdd fywiog a diffuant gan Lin Manuel Miranda, crëwr Hamilton, wedi’i chyfarwyddo gydag arddull ddisglair y tîm y tu ôl i Crazy Rich Asians.

 

Prisiau:

£6 / £4

Tocynnau ac Amseroedd