Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, os ydych chi’n 18+ oed ac yn ymweld â’n theatrau neu’n sinemâu, bydd angen pàs Covid cyfredol, neu eich bod wedi cael prawf llif unffordd negyddol yn ddiweddar. Am fanylion a gwybodaeth ar pàs Covid, cliciwwch yma.

Iris Prize: Best of British: Dark Days (adv18)

Gwobr Iris: Ffilm Orau Prydain: Dark Days (cynghorir 18)

Llun 1 Ion 0001 - Iau 7 Hyd 2021

Prydain | 2021 | 80’ | cynghorir 18 | amrywiol
Pum ffilm gymhellol sy’n edrych yn gignoeth ac yn galed ar ochr dywyllach bywyd LHDTQA+, gan archwilio rhagfarn yn y gweithle, anlladrwydd drwy gyffuriau, galar, unigrwydd, a mileinrwydd bwlis. Ond os yw hynny’n swnio braidd yn llwm, mae yna straeon cymhellol hefyd, gyda gwaith ysgrifennu gwych a pherfformiadau arbennig - mae un neu ddau ddiweddglo hapus hyd yn oed! 

Factory Talk (Cyf. Lucie Rachel a Chrissie Hyde | 5 mun) 
Yn y ffilm afaelgar a thywyll yma mae dau weithiwr ffatri, o wahanol genedlaethau, yn gweithio ochr yn ochr. Y ieuengaf o’r ddau sy’n adrodd y naratif, gan sôn am homoffobia achlysurol yr hynaf, a’i gwestiynau ei hunan am wrywdod a rhywioldeb. 

Baby Boy (Cyf. Greg Hall | 17mun) 
Mae Nicky, gŵr, tad a gyrrwr tacsi o Lundain sy’n cuddio ei rywioldeb, yn dechrau penwythnos hunllefus o ormodedd wrth ddychwelyd at ei gaethiwed i gyffuriau. 

Pop (Cyf. Laura Margo Roe | 20mun) 
Pan fydd bwlis yn rhedeg ar ei ôl, caiff Jack y bachgen ifanc ei achub gan ddieithryn sy’n galw’i hunan yn Pop. Mae’r ddau’n cael pethau’n anodd ar ôl colli rhywun agos iddyn nhw, tad Jack a gwraig Pop - ac maen nhw’n ffurfio cysylltiad, ond cysylltiad a allai gael ei dorri drwy wirionedd gorffennol dirgel Pop. 

INERTIA (Cyf. Mat Johns | 18 mun) 
Mae Rabia, sydd yn ei harddegau, yn dod i adnabod ei hen athrawes hanes Maddie unwaith eto, sydd bellach yn byw ar ei phen ei hunan ac yn galaru am ei gwraig annwyl a gafodd ei lladd mewn amgylchiadau eithriadol. 

BIRTHDAY BOY (Cyf. Leo Labeau | 20mun) 
Mae bachgen traws yn ei arddegau yn gwneud ffrindiau drwy gemau ar-lein, ymhell o’r bwlio mae’n ei wynebu mewn ysgol breifat i ferched. Ar ei ben-blwydd yn 16 oed, mae’r bwlio’n cymryd tro anffodus er gwaeth.

 

IRIS - Rhaglen:

Dydd Iau 7 Hydref 
11am - IRIS PRIZE: BEST OF BRITISH: DARK DAYS
2pm - IRIS PRIZE: BEST OF BRITISH: SMILE
6pm - IRIS PRIZE: BEST OF BRITISH: RESILIENCE
8pm - IRIS PRIZE: NOT KNOWING

Dydd Sul 10 Hydref
3.30pm & 7.30pm - IRIS: REBEL DYKES
6pm - IRIS: REBEL - TALK

Prisiau:

£7 / £6

Tocynnau ac Amseroedd