Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, os ydych chi’n 18+ oed ac yn ymweld â’n theatrau neu’n sinemâu, bydd angen pàs Covid cyfredol, neu eich bod wedi cael prawf llif unffordd negyddol yn ddiweddar. Am fanylion a gwybodaeth ar pàs Covid, cliciwwch yma.

Iris Prize: Best of British: Resilience (adv18)

Gwobr Iris: Ffilm Orau Prydain: Resilience (cynghorir 18)

Llun 1 Ion 0001 - Iau 7 Hyd 2021

Prydain | 2021 | 58’ | cynghorir 18 | amrywiol
Cyhoeddiad barddonol o hunaniaeth lesbiaidd, portread dogfennol teimladwy am fab wedi’i ymddieithrio, gŵr ysgaredig yn dod o hyd i hapusrwydd, stori am obaith a balchder ar strydoedd rhyfelgar Tripoli, a dau ddyn ifanc o un o ardaloedd caletach Llundain yn profi eiliad rhy fyr o agosatrwydd. Mae’r pum ffilm fer yma ar gyfer y rhai sy’n goroesi ac yn ffynnu, waeth beth yw’r amgylchiadau. 

Lesbian (Cyf. Rosemary Baker | 5mun) 
Wedi’i hysgrifennu gan y sgriptwraig Brydeinig-Syriaidd Lisa Luxx, mae Lesbian yn gerdd am y gair ei hunan a’r degawdau o gysylltiadau tocsig mae wedi’u cronni. Wedi’i haddasu’n ffilm gan Rosemary Baker, a gyda chast o fenywod queer go iawn, dyma alwad rymus i’r frwydr i ail-hawlio’r gair. 

Three Letters (Cyf. Ian Smith | 7mun) 
Yn dilyn marwolaeth ei lysfam a’i nain, mae’r ymgyrchydd hawliau anabledd ac LHDTQA+ Paul Davies yn ceisio ysgrifennu at y tad mae’n teimlo y cafodd ei wrthod ganddo, gan obeithio dod o hyd i ddatrysiad a heddwch. 

Acrimonious (Cyf. Olivia Emden | 14mun) 
Mae ysgariad sydyn yn gwthio Emeka hoyw, a anwyd i’r dosbarth gweithiol, allan o gyfnod o ddegawd yn byw’r freuddwyd dosbarth canol, gan ei daflu’n ôl i dŷ cyngor ei blentyndod yr oedd wedi gobeithio ei adael yn ei orffennol.

Baba (Cyf. Sam Arbor ac Adam Ali | Prydain | 18mun) 
Yn byw yn y twneli o dan Tripoli, mae bachgen queer o Lybia yn ei arddegau, Britannia, yn breuddwydio am gael dianc at fywyd gwell, ond mae darganfyddiad annisgwyl yn ei orfodi i gwestiynu a ddylai aros neu ddianc oddi wrth ei famwlad a’i ffrindiau.

Split Sole (Cyf. Barnaby Boulton | 14 mun) 
Yn ystadau tai dinesig Llundain, mae dau ddyn ifanc (Daniel Larkai a Taz Skyler) yn tecstio er mwyn trefnu cwrdd yn gyfrinachol ar lwyfan theatr wag.

 

IRIS - Rhaglen:

Dydd Iau 7 Hydref 
11am - IRIS PRIZE: BEST OF BRITISH: DARK DAYS
2pm - IRIS PRIZE: BEST OF BRITISH: SMILE
6pm - IRIS PRIZE: BEST OF BRITISH: RESILIENCE
8pm - IRIS PRIZE: NOT KNOWING

Dydd Sul 10 Hydref
3.30pm & 7.30pm - IRIS: REBEL DYKES
6pm - IRIS: REBEL - TALK

Prisiau:

£7 / £6

Tocynnau ac Amseroedd