Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, os ydych chi’n 18+ oed ac yn ymweld â’n theatrau neu’n sinemâu, bydd angen pàs Covid cyfredol, neu eich bod wedi cael prawf llif unffordd negyddol yn ddiweddar. Am fanylion a gwybodaeth ar pàs Covid, cliciwwch yma.

Iris Prize: Best of British: Smile (adv18)

Gwobr Iris: Ffilm Orau Prydain: Smile (cynghorir 18)

Llun 1 Ion 0001 - Iau 7 Hyd 2021

Prydain | 2021 | 73’ | cynghorir 18 | amrywiol
Fel y mae’r teitl yn ei awgrymu, mae’r rhaglen yma’n siŵr o godi gwên. Pum stori ddymunol am fywyd a chariad queer sy’n codi calon, gan amrywio o animeiddiadau hudol i ddramâu twymgalon, a chyfarfyddiad rhamantus rhwng dau gerflun dynol ar y Southbank! 

Cwch Deilen (Cyf. Efa Blosse-Mason | 8mun) 
Ffilm fer hudol Gymraeg sy’n adrodd stori Heledd a Celyn, sy’n mynd ar gwch wedi’i wneud o ddeilen ac yn dygymod â’r dyfroedd dieithr wrth ddechrau perthynas newydd. 

Silver and Gold (Cyf. Jack Pulford | 11mun) 
Mae dau gerflun byw yn cwrdd ar y Southbank yn Llundain, ond buan y mae’r hyn sy’n dechrau fel cystadleuaeth broffesiynol yn troi’n rhamant. 

Dragged Up (Cyf. Laura Jane Tunbridge | 19mun) 
Gyda phwysau gan ei mam sy’n frenhines harddwch i ddod yn Frenhines Sheppey eleni, mae Sarah, sydd yn ei harddegau, yn teimlo mor gyfforddus â figan mewn ffatri sosej. Ond, pan fydd merch newydd o’r enw Scout yn symud i’r tŷ drws nesa, mae hi’n cyflwyno Sarah i fyd hyfryd Drag. 

From A to Q (Cyf. Emmalie El Fadli | 19mun) 
Un bore, mae Alex yn deffro o freuddwyd lle mae hi’n cusanu Kayla, ond y broblem yw mai ei ffrind gorau yw Kayla. All Alex ddweud wrth Kayla sut mae’n teimlo? A sut bydd Kayla’n ymateb os bydd hi’n gwneud hynny? 
 
S.A.M. (Cyf. Lloyd Eyre-Morgan | 16mun) 
Mae S.A.M. yn adrodd stori Sam a Sam, bechgyn yn eu harddegau sy’n cwrdd ar siglenni eu parc chwarae lleol. Dyma ffilm dwymgalon sy’n herio rhagdybiaethau am anabledd a rhywioldeb, gyda pherfformiadau annwyl a diffuant gan y ddau brif gymeriad. 

 

IRIS - Rhaglen:

Dydd Iau 7 Hydref 
11am - IRIS PRIZE: BEST OF BRITISH: DARK DAYS
2pm - IRIS PRIZE: BEST OF BRITISH: SMILE
6pm - IRIS PRIZE: BEST OF BRITISH: RESILIENCE
8pm - IRIS PRIZE: NOT KNOWING

Dydd Sul 10 Hydref
3.30pm & 7.30pm - IRIS: REBEL DYKES
6pm - IRIS: REBEL - TALK

Prisiau:

£7 / £6

Tocynnau ac Amseroedd