Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, os ydych chi’n 18+ oed ac yn ymweld â’n theatrau neu’n sinemâu, bydd angen pàs Covid cyfredol, neu eich bod wedi cael prawf llif unffordd negyddol yn ddiweddar. Am fanylion a gwybodaeth ar pàs Covid, cliciwwch yma.

Iris Prize: Not Knowing (adv15)

Gwobr Iris: Not Knowing (cynghorir 15)

Llun 1 Ion 0001 - Iau 7 Hyd 2021

Twrci | 2021 | 95’ | cynghorir 15 | Leyla Yimaz
Emir Ozden

Wedi’i gosod ym myd gor-wrywaidd polo dŵr arddegwyr, mae KNOWING yn codi’r drych ar yr hyn mae bod yn ifanc ac yn hoyw yn ei olygu mewn cymaint o lefydd o gwmpas y byd. 
 
Chwaraewr polo dŵr ifanc yw Umut; bachgen annwyl a thawel yn ei flwyddyn olaf yn yr ysgol uwchradd, yn ceisio byw ei fywyd mewn byd cymhleth. Pan fydd cyd-chwaraewr yn lledaenu sïon ei fod yn hoyw, mae Umut yn gwrthod gwadu’r honiad, ymddiheuro, nac egluro’i hunan. 
 
Mae ei rieni, sy’n rhy brysur â’u problemau priodasol eu hunain, yn methu ag atal y gwrthdaro wrth i’w gyfnod yn yr ysgol ddod yn gynyddol bryderus, ac mae pethau’n cyrraedd anterth ysgytwol.

 

IRIS - Rhaglen:

Dydd Iau 7 Hydref 
11am - IRIS PRIZE: BEST OF BRITISH: DARK DAYS
2pm - IRIS PRIZE: BEST OF BRITISH: SMILE
6pm - IRIS PRIZE: BEST OF BRITISH: RESILIENCE
8pm - IRIS PRIZE: NOT KNOWING

Dydd Sul 10 Hydref
3.30pm & 7.30pm - IRIS: REBEL DYKES
6pm - IRIS: REBEL - TALK

Prisiau:

£8 / £7

Tocynnau ac Amseroedd