Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, os ydych chi’n 18+ oed ac yn ymweld â’n theatrau neu’n sinemâu, bydd angen pàs Covid cyfredol, neu eich bod wedi cael prawf llif unffordd negyddol yn ddiweddar. Am fanylion a gwybodaeth ar pàs Covid, cliciwwch yma.

Iris: Rebel Dykes (adv18)

Iris: Rebel Dykes (cynghorir 18)

Llun 1 Ion 0001 - Sul 10 Hyd 2021

REBEL DYKES YN DOD I IRIS YN CHAPTER!
Roedd yn anochel y byddai unrhyw ddangosiad o Rebel Dykes fel rhan o Ŵyl Ffilmiau LHDTQA+ Gwobr Iris yn dod yn rhywbeth arbennig. Felly, wrth i ni ddod â’r 15fed ŵyl wyneb yn wyneb i ben, mae’r Rebel Dykes yn cymryd drosodd. 

Prydain | 2021 | 82’ | cynghorir 18 | Harri Shanahan, Siân Williams
Yn yr wythdegau, fe gyfarfu grŵp o ffrindiau agos yng ngwersyll heddwch Comin Greenham, cyn tyfu i fod yn artistiaid, perfformwyr, cerddorion ac ymgyrchwyr yn Llundain. Mae’r ffilm ddogfen yma’n gymysgedd benfeddwol o animeiddiadau, ffilmiau o’r archif, a chyfweliadau’n adrodd stori sîn radical: sgwatwyr, clybiau nos BDSM, ralïau gwleidyddol, a chysylltiadau ffyrnig â theulu dethol. Cipolwg rhagorol ar lawenydd queer yn ei holl ogoniant o ddillad lledr!

“Mae Rebel Dykes yn cyrraedd yn ei holl ogoniant o agwedd a dillad lledr. Mae’r ffilm yn dilyn grŵp o ffrindiau agos a gyfarfu yng ngwersyll heddwch Comin Greenham cyn tyfu i fod yn artistiaid, perfformwyr, cerddorion ac ymgyrchwyr yn Llundain. 
  
Mae cymysgedd benfeddwol o animeiddio, clipiau o’r archif, a chyfweliadau yn adrodd stori sîn radical: sgwatwyr, clybiau nos BDSM, ralïau gwrth-Thatcher, protestiadau yn galw am weithredu dros AIDS, a chysylltiadau ffyrnig â theulu dethol. Dyma gipolwg hynod freintiedig ar fyd o’r gorffennol gan y rhai nid yn unig wnaeth fyw yn driw i’w gwleidyddiaeth gydag argyhoeddiad, ond wnaeth hefyd fyw i adrodd y stori.” 

 - Jay Bernard, Bardd, Ymgyrchydd a Rhaglennydd BFI Flare. 

+ sgwrs Rebel Dykes ar ddydd Sul 10 Hydref 6pm - arcehbu yma (am ddim) 

 

IRIS - Rhaglen:

Dydd Iau 7 Hydref 
11am - IRIS PRIZE: BEST OF BRITISH: DARK DAYS
2pm - IRIS PRIZE: BEST OF BRITISH: SMILE
6pm - IRIS PRIZE: BEST OF BRITISH: RESILIENCE
8pm - IRIS PRIZE: NOT KNOWING

Dydd Sul 10 Hydref
3.30pm & 7.30pm - IRIS: REBEL DYKES
6pm - IRIS: REBEL - TALK

Prisiau:

£8 / £7

Tocynnau ac Amseroedd