Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
LezDiff: We Are Family

LezDiff: We Are Family

Mae ymdopi â bod yn rhiant bob amser yn anodd, ond pan nad oes llawer o gynrychioliaeth ar y sgrin o fenywod Cwiar yn magu eu plant, gall fod yn anoddach byth. Mae’r rhaglen yma o ffilmiau byrion o bob rhan o’r byd yn cynnig cyfle i weld mamau Cwiar yn eu holl ogoniant. 

Pink and Blue
UDA | 2021 | 13’ | Carmen LoBue
Kaydx, Jojo Brown

Ar ôl beichiogrwydd cyntaf annisgwyl, mae cwpl Lesbiaidd Traws o liw yn brwydro â sut bydd y babi newydd yn effeithio ar eu perthynas, a sut i fagu eu plentyn mewn byd deuaidd. 

Cocoon
Tsieina | 2017 | 25’ | Liying Mei | Mandarin gydag isdeitlau Saesneg
Jinger Li, Yang Jinger

Pan fydd Qingqing yn darganfod perthynas anarferol o agos ei mam gyda ffrind benywaidd, mae’n dechrau eu dilyn, cyn darganfod cyfrinach a fydd yn datod ei bywyd teuluol heddychlon, a’i holl gysyniadau ifanc am gariad, rhyw, ac awydd benywaidd. 

Heather Has Four Moms
UDA | 2018 | 14’ | Jeanette L Buck
Holly Twyford, Susan Rome

Pan fydd Heather yn penderfynu cael rhyw am y tro cyntaf ar ei phen-blwydd yn bymtheg oed, mae’n rhaid i wraig Mam argyhoeddi Mam, a chyn-bartner Mam, a phartner cyn-bartner Mam, ei bod hi’n bryd i Heather gael ‘Y Sgwrs’. Pa fam sy’n barod i helpu Heather i wneud penderfyniad mawr? Stori mam a merch. Bedair gwaith. 

Second Parent
UDA | 2020 | 16’ | Penny PJ Chen
Jinny Chung, Christine Liao 

Mae bod yn rhiant i Julia a Kat yn golygu goresgyn ‘heriau mamaidd’. Pan fydd eu merch, Becca, yn gofyn am yr un peth mae Kat yn ei chael yn anodd ei roi, a fydd gwneud hynny beth bynnag i blesio Becca yn disodli’r holl bryder mae hi’n ei deimlo? 

While You Weren’t Looking
De Affrica | 2015 | 76’ | Catherine Stewart
Camilla Waldman, Sandi Schultz

Ugain mlynedd ar ôl diwedd apartheid, mae Dez a Terri yn gwpl lesbiaidd hil-gymysg sy’n byw yn un o faestrefi mwyaf cefnog Cape Town. Mae Asanda, eu merch ddeunaw oed fabwysiedig, yn dod o dreftadaeth hil-gymysg. Mae Dez a Terri’n cael eu rhwygo’n ddarnau gan eu hansicrwydd priodasol, gan wynebu pwysau cymdeithasol i ‘ffitio i mewn’ ar yr un pryd. Mae Asanda yn archwilio ei rhywioldeb ei hunan, a’i theimladau am Shado ‘Tommy Boy’ Gwiar. Mae’r berthynas esblygol rhwng Asanda a Shado yn gorfodi Dez a Terri i wynebu eu rhagfarnau eu hunain. 

Prisiau:

£6 / £4

Unallocated seating - sold at full capacity 

COVID safety: We have a number of measures in place to ensure that your visit is enjoyable and as safe as possible. Find out more here.

Tocynnau ac Amseroedd