Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

LFF: Ali & Ava (ctba)

Llun 1 Ion 0001 - Sul 17 Hyd 2021

Prydain | 2021 | 95’ | tystysgrif i’w chadarnhau | Clio Barnard
Adeel Akhtar, Claire Rushbrook

Mae ffilm ddiweddaraf Clio Barnard yn edrych ar ramant annhebygol rhwng dau o drigolion Bradford.

Mae Ali, sy’n hoff o gerddoriaeth ac yn landlord, yn ei chael hi’n anodd cadw ei wahaniad diweddar oddi wrth ei wraig yn gyfrinach rhag ei deulu. Mae Ava yn gynorthwyydd dysgu canol oed pragmatig, ac yn fatriarch i deulu mawr ac agos, sydd ag ŵyr newydd-anedig. Pan fydd cyfarfyddiad ar hap yn dod â’r ddau at ei gilydd, mae Ali ac Ava yn dechrau cyfeillgarwch petrus a ffurfiwyd ar sail eu cariad tuag at gerddoriaeth, a buan y mae’n blodeuo i fod yn rhamant annisgwyl. Gan blethu confensiynau realaeth gymdeithasol a drama ramantus yn fedrus gyda’i gilydd, mae Barnard yn cyflwyno darlun deallus a chynnil o Brydain yr 21ain Ganrif, sy’n mynd i’r afael â dynameg niwrowahaniaeth, hil a dosbarth, a iechyd meddwl, ymhlith eraill. Wedi’i chryfhau gan berfformiadau diffuant Claire Rushbrook ac Adeel Akhtar, mae Ali ac Ava yn wyrth fach. Mae cyfarwyddo empathetig Barnard yn gwneud i’r cymeriadau bob dydd yma – a allai fod yn gymydog neu’n ffrindiau teuluol i ni – deimlo’n eithriadol.

Screening as part of BFI London Film Festival.

undefined

 

Prisiau:

£6 / £4

Tocynnau ac Amseroedd