Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Men Who Sing (12A)

Gwen 5 , Gwen 12 - Iau 18 Tach 2021
,

Cymru | 2021 | 77’ | 12A | Dylan Williams 
Mae Côr Meibion Trelawnyd, er eu bod yn dod o bentref bach yn Sir y Fflint, yn adnabyddus yn fyd-eang. Ond mae’r côr yn wynebu argyfwng, gan nad oes digon o leisiau ifanc yn cymryd lle’r aelodau hŷn. Mae’r ffilm yn dilyn Gwyn, Merf ac Ed, gan ddangos pwysigrwydd y côr i’w bywydau bob dydd ac i’w cysylltiad â’r gymuned leol, wrth iddyn nhw geisio cyrraedd eu nod o berfformio unwaith eto yng Ngogledd Iwerddon. Dyma bortread dogfennol melancolaidd, a doniol yn aml, o’r Côr Meibion. 

Prisiau:

£6 / £4

Unreserved seating - for your comfort and safety, we’re selling at a reduced capacity. 

COVID safety: In line with Welsh Government legislation, you’ll need to show a COVID Pass or proof of a recent negative test result to attend. For further details, click here. We have a number of measures in place to ensure that your visit is enjoyable and as safe as possible. Find out more here.

Tocynnau ac Amseroedd