Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Nanny (15)

UDA | 2022 | 99’ | tystysgrif i’w chadarnhau | Nikyatu Jusu | Anna Diop, Michelle Monaghan

Nanny oedd enillydd Gwobr Uwch Reithgor Dramatig yr Unol Daleithiau yng ngŵyl Sundance eleni, ac mae ffilm nodwedd gyntaf Nikyatu Jusu yn un hudol a chyfareddol.

Nani o Senegal yw Aisha, sy’n gweithio heb ei dogfennu i deulu gwyn cyfoethog yn Efrog Newydd. Mae’n gofalu am eu merch Rose, gan fwydo reis joloff yn gyfrinachol iddi pan mae’n gwrthod bwyta’r bwyd mae ei mam yn ei adael iddi. Ar yr un pryd, mae mab Aisha yn dal i fod adre yn Senegal, wrth iddi weithio’n ddiflino i godi arian iddo gael ymuno â hi. Wrth i berthynas Aisha â’i chyflogwyr gymhlethu, mae ei chysylltiad ag adre’n cymhlethu hefyd, ac mae’n cael ei phoenydio gan ffigurau o lên gwerin Gorllewin Affrica, fel ysbryd dŵr Mami Wata a’r duw twyllodrus Anansi. Am beth mae’r symbolau hyn yn ceisio ei rhybuddio? Ei chyflogwyr, neu rywbeth tywyllach sy’n llechu yn ei bywyd ei hunan? Gydag arddull weledol drawiadol a nodedig, mae Jusu’n plethu ynghyd bortread cymhleth a dwys o lafur, braint, a mamolaeth. Mae Nanny yn ffilm nodwedd gyntaf hynod o fedrus, gyda pherfformiad haenog a chymhellol gan Anna Diop yn ganolog iddi. 

Prisiau:

£6 / £4 

Tocynnau ac Amseroedd