Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, os ydych chi’n 18+ oed ac yn ymweld â’n theatrau neu’n sinemâu, bydd angen pàs Covid cyfredol, neu eich bod wedi cael prawf llif unffordd negyddol yn ddiweddar. Am fanylion a gwybodaeth ar pàs Covid, cliciwwch yma.

Never Gonna Snow Again (15)

Llun 1 Ion 0001 - Iau 21 Hyd 2021

Gwlad Pwyl | 2020 | 113’ | Tystysgrif i’w Chadarnhau | Iaith Dramor | Malgorzata Szumowska, Michal Englert
Alec Utgoff, Agata Kulesza, Maja Ostaszewska

Ar fore llwyd a niwlog y tu allan i ddinas fawr yng Ngwlad Pwyl, mae Zhenia, tylinwr tawel a charismatig o’r Wcráin, yn mynd i mewn i gymuned gaeedig ac i ganol bywydau’r preswylwyr cyfoethog. Gan ddefnyddio technegau hudol ac anesboniadwy sy’n mynd â’i gleientiaid ar daith ddofn i mewn iddyn nhw’u hunain, buan y caiff ei ystyried yn rhyw fath o broffwyd. Dyma fyfyrdod ar ddosbarth, mewnfudo a chynhesu byd-eang, gyda chyffyrddiadau o realaeth hudol. Mae’r ffilm yma a gynigiwyd gan Wlad Pwyl fel Ffilm Dramor Orau yng Ngwobrau’r Academi yn wledd glyweledol gain.

 

Prisiau:

£6 / £4

Tocynnau ac Amseroedd