Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

NT Encore: Fleabag (15)

Gwe 18 - Sul 20 Hyd 2019

Dewch i weld y sioe un ddynes hynod ddoniol ac arobryn a ysbrydolodd gyfres deledu boblogaidd y BBC, Fleabag, yn cael ei darlledu'n fyw i sinemâu o'r West End yn Llundain.

Mae sioe Fleabag, sydd wedi'i hysgrifennu a'i pherfformio gan Phoebe Waller-Bridge (Fleabag, Killing Eve) a'i chyfarwyddo gan Vicky Jones, yn dilyn hanes afieithus rhyw fath o ddynes yn byw rhyw fath o fywyd.

Efallai fod Fleabag yn ymddangos fel ei bod yn meddwl gormod am ryw, yn methu â rheoli'i hemosiynau ac yn hunan-obsesiynol, ond dim ond dechrau pethau yw hynny. Gyda theulu a chyfeillgarwch o dan straen a'i chaffi moch cwta bron â mynd i'r wal, mae Fleabag yn sylweddoli'n sydyn nad oes ganddi ddim byd i'w golli.

Ar ôl i bob tocyn ar gyfer perfformiadau yn Efrog Newydd a Llundain werthu allan, peidiwch â cholli'ch cyfle i weld y 'sioe hynod ddoniol' yma (New Yorker) yn cael ei darlledu'n fyw i sinema gyfagos.

Cyflwynir gan DryWrite, Theatr Soho a Theatr Annapurna

Delwedd o'r sioe gan Jason Hetherington

Ysgrifennwyd a pherfformiwyd gan Phoebe Waller-Bridge
Cyfarwyddyd gan Vicky Jones

★★★★★
'Ffraeth, brwnt a gwych.' Guardian

Sylwch: Mae hwn yn ddarllediad a recordiwyd ymlaen llaw o'r darllediad byw a gynhaliwyd ddydd Iau 12 Medi 2019

Prisiau:

£13 | £11

Tocynnau ac Amseroedd

Pobl a archebodd NT Encore: Fleabag (15) hefyd wedi archebu...