Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, os ydych chi’n 18+ oed ac yn ymweld â’n theatrau neu’n sinemâu, bydd angen pàs Covid cyfredol, neu eich bod wedi cael prawf llif unffordd negyddol yn ddiweddar. Am fanylion a gwybodaeth ar pàs Covid, cliciwwch yma.

NT: Romeo and Juliet (12A)

Prydain | 2020 | 210’ | 12A | Simon Godwin

Josh O’Connor, Jessie Buckley, Tamsin Greig, Deborah Findlay, Lucian Msamati, Adrian Lester

Mae Romeo a Juliet yn peryglu popeth er mwyn bod gyda’i gilydd. Er gwaetha’r gwrthdaro rhwng eu teuluoedd, maen nhw’n ceisio dyfodol llawn llawenydd ac angerdd wrth i drais ffrwydro o'u cwmpas. Mae’r ffilm newydd feiddgar yma’n dod â gofodau hynod cefn llwyfan y National Theatre yn fyw, lle daw dyhead, breuddwydion a thynged ynghyd gan beri i drasiedi ramantus Shakespeare ganu mewn ffordd hollol newydd. 

Prisiau:

£13 / £11

Tocynnau ac Amseroedd