Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni ar agor! Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi gwneud rhai newidiadau i’ch cadw chi’n ddiogel, gan gynnwys pellter cymdeithasol o 2 fedr, Tracio ac Olrhain, mynediad drwy’r drysau blaen yn unig, a seddi dynodedig yn ein sinemâu a’n theatrau. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma

Oliver Sacks: His Own Life (15)

Sul 17 - Iau 21 Hyd 2021
,

UDA | 2020 | 111’ | tystysgrif i’w chadarnhau | Ric Burns

Gan ddefnyddio clipiau o’r archif, dyddiaduron a chyfweliadau gyda’r dyn ei hunan, ynghyd â sgyrsiau ymlaciol gyda ffrindiau, dyma daith drwy fywyd a gyrfa’r niwrolegydd a’r awdur enwog Dr Oliver Sacks. Dyma bortread o bob llwyddiant ac ansicrwydd, a golwg clòs ar y meddyg tosturiol a’r crefftwr geiriau arloesol.

Prisiau:

£6 / £4

Audio description available, no Soft Subtitles 

Disgrifiad Sain ar gael, dim Is-deitlau meddal

Tocynnau ac Amseroedd