Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Respect (12A)

Llun 1 Ion 0001 - Iau 23 Medi 2021

UDA | 2021 | 145’ | tystysgrif i’w chadarnhau | Liesl Tommy
Jennifer Hudson, Forest Whittaker

Ers yn ifanc, roedd y pregethwr Clarence Franklin yn gwybod bod ei ferch yn arbennig, ac wrth iddi fynd yn hŷn, daeth ei doniau cerddorol eithriadol i’r amlwg. Serch hynny, araf yw dechrau ei gyrfa, wrth iddi gael trafferth yn rheoli ei llais a diffinio ei sŵn ei hunan o dan ddylanwad y dynion grymus yn ei bywyd – ei thad a’i gŵr Ted. Mae Jennifer Hudson yn cynnig perfformiad hyfryd wrth bortreadu hanes Brenhines yr Enaid. 

Prisiau:

£6 / £4

Audio Description and Soft Subtitles to be confirmed

Disgrifiad Sain ac Is-deitlau-meddal i'w cadarnhau

Tocynnau ac Amseroedd