Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

SAFAR: The Gravedigger's Wife + And Then They Burn the Sea (ctba)

SAFAR: The Gravedigger's Wife + And Then They Burn the Sea (ctba)

Llun 1 Ion 0001 - Sad 16 Gor 2022

Somalia | 2021 | 82’ | tystysgrif i’w chadarnhau | Khadar Ayderus Ahmed | Arabeg gydag isdeitlau Saesneg | Omar Abdi, Yasmin Warsame, Kadar Abdoul-Aziz Ibrahim


Mae Guled, cloddiwr beddau sy’n byw yn slymiau dinas Djibouti, yn gweithio’n galed i ddod â dau ben llinyn ynghyd. Mae ei wraig annwyl Nasra, sy’n dioddef â chlefyd cronig yr arennau, mewn angen dybryd am drawsblaniad. Maen nhw’n dod o hyd i roddwr addas, ond er mwyn prynu’r aren, mae’n rhaid i Guled gasglu, gyda phythefnos yn unig, gymaint o arian ag y mae cloddiwr beddau yn ei ennill mewn blwyddyn fel arfer, felly mae ei fab gwrthryfelgar ond mentrus yn mynd i’r strydoedd gyda’i ffrind i hyslo am arian. Cynnig Somalia ar gyfer Gwobrau’r Oscars, dyma ddrama deimladwy: penfeddwol o ramantus ac yn mudferwi â dicter.
 

+
 

And Then They Burn the Sea
Qatar | 2021 | 12’ | dim tystysgrif | Majid Al-Remaihi | Arabeg gydag isdeitlau Saesneg

Myfyrdod marwnadol ar gof teuluol. Mae Al-Remaihi yn plethu archif deuluol, defod a breuddwydion wedi’u hail-greu wrth iddo ystyried colled cof graddol ei fam. Ffilm sy’n pwysleisio addewid sinema fel cyfrwng ar gyfer atgofion hyd yn oed pan fyddant ar eu mwyaf anadferadwy. 

Wedi’i gwreiddio’n ddilys yng ngwead bywyd bob dydd ar gyrion tlawd Djibouti, heb ecsotigeiddio na bod yn nawddoglyd.” Guy Lodge, Variety

Prisiau:

£6 / £4 

Unallocated seating - sold at full capacity 

COVID safety: We have a number of measures in place to ensure that your visit is enjoyable and as safe as possible. Find out more here.

Tocynnau ac Amseroedd