Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Spencer (12A)

Prydain | 2021 | 111’ | 12A| Pablo Larraín

Kristen Stewart, Sally Hawkins, Sean Harris

Mae ‘chwedl o stori wir’ gan Pablo Larraín yn dychmygu penwythnos Nadolig yn Sandringham ar ddechrau’r nawdegau, wrth i’r Dywysoges Diana anhapus ystyried dweud ‘na’.

Caiff ei chwarae â pherffeithrwydd penfeddwol gan Kristen Stewart, sy’n dominyddu pob golygfa fwy neu lai yn Spencer. Mae Diana’n marw ar y winwydden, gan ddangos dim ond fflachiadau o’i disgleirder blaenorol. Mae’r byd wedi ffocysu ar ei phersona hi yn fwy na neb ers iddi ddechrau byw bywyd tylwyth teg merch a dyfodd i fyny i briodi tywysog; ond mewn gwirionedd, roedd ei gŵr yn caru rhywun arall, a hynny’n gyhoeddus iawn. Mae hi’n mygu o dan ddisgwyliadau gwaseidd-dra llwyr i brotocol brenhinol.

Gan weithio gyda sgript hyfryd gan Steven Knight, mae Larraín (Jackie) yn ddyfeisgar wrth gyfleu byd lle mae pob llwy sgleiniog a phob cyrten trwm, pob edrychiad cas gan staff, a hyd yn oed pob traddodiad Nadoligaidd sy’n ymddangos yn ‘llawen’, yn mynegi drwgdeimlad Ei Mawrhydi tuag at y dywysoges ifanc.

Mae crefft goeth Spencer yn peri i chi fod eisiau rhewi pob eiliad. Mae’r cyfarwyddwr ffotograffiaeth Claire Mathon (Portrait of a Lady on Fire) yn saethu â chymhareb 4:3 gyda micro-fydysawd o liw yn deillio o amgylcheddau o liwiau distaw a gynlluniwyd gan Guy Hendrix Dyas. Ac mae Jonny Greenwood, gydag un o’i sgoriau gwych niferus sydd i’w clywed yng Ngŵyl Ffilmiau Llundain 2021, yn cyfleu ffrwgwd mewnol Diana gyda llinynnau a phiano unigol. Mae’n ormesol, tan i’r gormes beidio. Mae Stewart a Larraín yn darparu diweddglo a fydd yn torri’ch calon ac yn ei chodi ar yr un pryd.

Prisiau:

£6 / £4

Unreserved seating (for your comfort and safety, we’re selling at a reduced capacity).

COVID safety: We have a number of measures in place to ensure that your visit is enjoyable and as safe as possible. Find out more here.

Tocynnau ac Amseroedd