Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, os ydych chi’n 18+ oed ac yn ymweld â’n theatrau neu’n sinemâu, bydd angen pàs Covid cyfredol, neu eich bod wedi cael prawf llif unffordd negyddol yn ddiweddar. Am fanylion a gwybodaeth ar pàs Covid, cliciwwch yma.

The Alpinist (12A)

Llun 1 Ion 0001 - Iau 14 Hyd 2021

UDA | 2021 | 92’ | 12A | Peter Mortimer, Nick Rosen

Mae Marc-André Leclerc yn dringo ar ei ben ei hunan, ymhell o bob cyhoeddusrwydd. Ar wynebau alpaidd anghysbell, mae’r dyn 23 oed rhydd ei ysbryd o Ganada yn cyflawni un o’r esgyniadau unigol mwyaf heriol mewn hanes. Heb gamera, rhaff, na lle i unrhyw wall, dull Leclerc yw hanfod antur unigol. Mae’n ddyn crwydrol a swil, heb ffôn na char, ac nid yw’n awyddus i adael i griw ffilmio gymryd rhan yn ei weledigaeth bur o ddringo. Mae’r gwneuthurwr ffilm profiadol Peter Mortimer yn mynd ati i greu ffilm am Leclerc, ond mae’n ei chael hi’n anodd dal i fyny gyda’r cymeriad chwim. Yna, mae Leclerc yn dechrau antur hanesyddol ym Mhatagonia a fydd yn ailddiffinio beth sy’n bosib ym myd dringo unigol.

Prisiau:

£6 / £4

Tocynnau ac Amseroedd