Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

The Card Counter (15)

UDA | 2021 | 111’ | 15 | Paul Schrader

Oscar Isaac, Tiffany Haddish, Tye Sheridan

Mewn casinos ledled America, mae William “Tel” Tillich, gamblwr proffesiynol, yn cyfri pob llaw er mwyn ennill digon i fyw. Ac yntau’n cael ei boenydio gan ysbrydion ei orffennol fel cyn-holwr milwrol, mae’n dod ar draws dyn ifanc blin, Cirk, sy’n chwilio am gymorth i ddial ar gyrnol milwrol. Caiff y ffilm ei harwain gan berfformiad gafaelgar Oscar Isaac, ac mae’n ategu pennod swmpus arall at ymchwil hir Paul Schrader i gyfrifoldeb moesol dyn a gwrywdod tocsig a ddangoswyd mor huawdl yn Taxi Driver, American Gigolo a First Reformed.

“Mae Schrader wedi saernïo ffilm gref a chywrain, sy’n hypnotig a hawdd ei gwylio, sy’n aflan ag ôl-fflachiadau hunllefus a diweddglo apocalyptaidd nodweddiadol sy’n datblygu’n ddigon credadwy o’r hyn sydd wedi mynd o’i flaen. Mae’r gêm llawn risg yma’n llawn ysictod taer ac erchyll.” Peter Bradshaw, Guardian

 

Prisiau:

£6, £4

Unreserved seating - for your comfort and safety, we’re selling at a reduced capacity. 

COVID safety: In line with Welsh Government legislation, you’ll need to show a COVID Pass or proof of a recent negative test result to attend. For further details, click here. We have a number of measures in place to ensure that your visit is enjoyable and as safe as possible. Find out more here.

Tocynnau ac Amseroedd