Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

The Father (12A)

Llun 1 Ion 0001 - Iau 1 Gor 2021

Prydain | 2021 | 97’ | 12a | Florian Zeller
Anthony Hopkins, Olivia Coleman


Mae Anthony yn 81 oed ac yn byw ar ei ben ei hunan yn ei fflat yn Llundain. Mae Anne ei ferch yn pryderu ac yn ceisio trefnu gofal iddo, mater sy’n dod yn gynyddol bwysig gan ei bod hi’n gobeithio symud i Baris gyda’i chariad. Ond os yw e’n byw ar ei ben ei hunan, pam fod yna ddieithryn yn mynnu mai ei gartref e yw hwn, ac mai fe yw gŵr Anne, a ble mae ei ferch arall? Mae rhesymeg yn araf ddiflannu yn y ffilm hyfryd a chreulon yma am golli’r gallu i amgyffred wrth fyw gyda dementia. Mae’r ffilm rymus a choeth yma yn cynnwys perfformiad llawn gwarth, hud a bregusrwydd gan Anthony Hopkins, sydd wedi ennill gwobr Oscar a BAFTA. 

 

Prisiau:

£6 / £4

Tocynnau ac Amseroedd