Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

The Perfect Candidate

Roedd y ffilm newydd The Perfect Candidate i fod i ddangos yn Chapter. Mae Modern Films wedi sicrhau bod y ffilm ar gael i wylio adref.

Drwy rentu’r ffilm gallwch hefyd gyfrannu i Chapter! Dewiswch ‘Chapter (Cardiff)' wrth dalu a bydd rhan o'r pris yn dod i Chapter.

Unig ddymuniad y meddyg ifanc Maryam yw bod wyneb newydd yn cael ei roi ar y ffordd y tu allan i’r ysbyty lleol, ond does neb yn ei chymryd o ddifri. Felly, er gwaetha’r ffaith nad yw hi fod i sefyll fel ymgeisydd, na dangos ei wyneb mewn fideos ymgyrchu, neu siarad yn uniongyrchol gyda phleidleiswyr gwrywaidd yn Saudi Arabia geidwadol  – mae hi’n penderfynu sefyll am sedd ar y cyngor lleol, gan lansio ymgyrch sy’n dechrau fel syniad newydd, gwahanol ond sy’n gyflym yn tyfu i fod yn rhywbeth mwy. Mae ymgyrch wleidyddol ddi-nod y ddynes broffesiynnol uchelgeisiol yma yn dod yn rhan o stori fwy o faint a’i gobeithion am fyd gwell yn y ffilm bwerus hon gan gyfarwyddwr yr annwyl Wadjda (y ffilm gyntaf gan gyfarwyddwr benywaidd yn y wlad).

Essential Film of 2020 ★★★★ “Fiery and Headstrong“ The Guardian

Cliciwch yma i wylio

Prisiau:

£9.99

Tocynnau ac Amseroedd