Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, os ydych chi’n 18+ oed ac yn ymweld â’n theatrau neu’n sinemâu, bydd angen pàs Covid cyfredol, neu eich bod wedi cael prawf llif unffordd negyddol yn ddiweddar. Am fanylion a gwybodaeth ar pàs Covid, cliciwwch yma.

The Power of the Dog (12A)

Seland Newydd | 2021 | 126’ | tystysgrif i’w chadarnhau | Jane Campion
Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee

Mae Jane Campion (The Piano, Top of the Lake) yn dychwelyd i Ŵyl Ffilmiau Llundain gyda drama hynod dywyll am ddau frawd cyfoethog yng Ngorllewin America.

Mae’r ffermwr Phil Burbank (Benedict Cumberbatch) yn bresenoldeb brawychus i bawb ond ei frawd George (Jesse Plemons). Mae’r ddau ddyn yn rhedeg fferm hynod lwyddiannus a etifeddwyd ar ymyl tref fach ar y ffin ar ddechrau’r dauddegau. Gyda chwmni neb ond y gweision garw, mae George yn dyheu am rywbeth mwy cywrain, tra bod Phil yn fodlon gyda’u cyd-unigrwydd, ac yn dyheu am hoffter a chwmnïaeth ei frawd. Ond pan fydd George yn dod â gwraig newydd gartref (Kirsten Dunst) a’i mab sydd yn ei arddegau (Kodi Smit-McPhee), mae Phil yn troi at ei rym mwyaf hynod i boenydio. Wedi’i haddasu o nofel gan Thomas Savage, mae Campion yn gafael ynoch o’r ddechrau, ac yn cynyddu’r tensiwn yn feistrolgar – gyda sinematograffi Ari Wegner a sgôr Jonny Greenwood yn helpu i’n swyno. Mae Benedict Cumberbatch yn chwarae cymeriadau serchus ecsentrig yn aml, ac felly dyma’r actor fel na welsom mohono o’r blaen, yn arswydo bob ffrâm yn feistrolgar gyda’i fygythiad mud. O olygfa i olygfa, mae ein dealltwriaeth o’r personoliaeth milain yma’n symud mewn ffyrdd rhyfeddol a chyfareddol. Mae’n bleser croesawu Campion yn ôl i’r Ŵyl, i’r hyn sy’n argoeli i fod yn Gala American Express gofiadwy.

Prisiau:

£6 / £4

Unreserved seating - for your comfort and safety, we’re selling at a reduced capacity. 

COVID safety: In line with Welsh Government legislation, you’ll need to show a COVID Pass or proof of a recent negative test result to attend. For further details, click here. We have a number of measures in place to ensure that your visit is enjoyable and as safe as possible. Find out more here.

Tocynnau ac Amseroedd