Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Tori & Lokita (15)

Gwen 9 - Iau 15 Rhag 2022

Gwlad Belg | 2021 | 89’ | 15 | Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne | Ffrangeg gydag isdeitlau Saesneg | Pablo Schils, Joely Mbundu 

Mae dau berson ifanc yn eu harddegau wedi teithio o Benin ar eu pennau eu hunain i Wlad Belg, ac maen nhw bellach mewn cartref i blant yn aros am eu papurau preswylio. Yn brin iawn o arian ac yn dal i fod mewn dyled i fasnachwyr pobl, mae eu cyfeillgarwch anorchfygol yn cael ei herio gan amodau creulon eu halltudiaeth. Dyma ddychweliad tanbaid gan y brodyr Dardenne sydd wedi ennill sawl gwobr, ac a dreuliodd eu gyrfaoedd yn crefftio dramâu moesol am bobl ddifeddianedig Gwlad Belg. 

 

Prisiau:

£6 / £4 

Tocynnau ac Amseroedd