Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

WILDERLAND

Llun 1 Ion 0001 - Iau 10 Hyd 2019

Gŵyl ffilm newydd yn dod â straeon syfrdanol o fyd natur i'r sgrin fawr

Gŵyl ffilm newydd sbon sy'n dod â straeon syfrdanol o fyd natur i'r sgrin fawr yw Wilderland. Bydd y ffilmiau byrion arloesol gan wneuthurwyr ffilmiau annibynnol o bob cwr o'r byd yn cynnig cipolwg digyffelyb i gynulleidfaoedd ar fywyd gwyllt mwyaf anhygoel y byd, o lewpard yr eira i'r orangwtang a'r morfil cefngrwm.

Yn addas i bawb.

Bydd Dan O'Neill ac Isaac Rice, sefydlwyr Wilderland, yn cynnal y digwyddiad ac yn cyflwyno pob ffilm yn fyw ar y llwyfan.

Amseroedd rhedeg bras:
7:30 – 8:30y.p
Egwyl 8:30-8.50y.p
Gorffen 9:50y.p

 

A PLACE FOR PENGUINS
Mae A Place For Penguins yn dilyn deuawd annisgwyl wrth iddyn nhw ddod at ei gilydd i wynebu prosiect heriol, newydd a hollol unigryw – sef creu nythfa artiffisial gyntaf y byd o bengwiniaid Affricanaidd.

PERSON OF THE FOREST
Mae ffotograffydd adnabyddus y National Geographic, Tim Laman, yr ymchwilwraig Cheryl Knott, a'r anturiaethwr ifanc Robert Suro yn taflu goleuni newydd ar y tebygrwydd rhyngon ni a'n cyndeidiau hynafol cyn ei bod hi'n rhy hwyr.

FLAMBOYANT
Mae Flamboyant yn dilyn stori ystifflog ifanc wrth iddi ddysgu sut i hela mewn cartref newydd ar ôl dod ar draws plymiwr sy'n newid ei bywyd.

BLOOD ISLAND
Mae Blood Island yn ffilm wirioneddol afaelgar sy'n adrodd stori rymus grŵp o tsimpansïaid labordy sydd wedi'u gollwng yn rhydd, eu cipwyr, a'r bobl sy'n dal i ymladd i'w hachub.

BIG BOOOM!
Hanes dynioliaeth a'n planed mewn pedair munud. Datganiad eco-gyfeillgar wedi'i greu mewn un saethiad sy'n cynnwys y cyfan: hiwmor, cyffro a thrasiedi.

KEEPER OF THE CALL
Mae Keeper of the Call yn dilyn Wynford y ffermwr wrth iddo weithio ochr yn ochr â chadwraethwyr i achub teulu bregus o gylfinirod mewn perygl. Ond gyda chymaint o beryglon yng nghefn gwlad heddiw, a fydd Wynford yn cael gweld ei gywion yn hedfan?

A VOICE ABOVE NATURE
Mae A Voice Above Nature yn archwilio arwynebau'r môr a galwadau cyfarwydd morfilod mewn ffordd sydd heb ei gweld o'r blaen, gan ddatgelu lladdwr tawel... nad yw'n dawel.

LIVING WITH SNOW LEOPARDS
Mae Living With Snow Leopards yn archwilio'r prif broblemau a wynebir wrth ddiogelu'r gath fwyaf enigmatig yn y byd. Gan edrych ar fywydau ffermwyr yng Ngogledd India, mae dull newydd yn brwydro i achub dyfodol yr anifail eiconig yma.

SPIRIT OF THE MOUNTAINS
Stori ddramatig dyn ifanc sy'n rhoi popeth yn y fantol er mwyn achub anifail eiconig o ddwylo casglwr creulon a rheibus.

Prisiau:
£14.00

Tocynnau ac Amseroedd