Performance

Miranda Whall: When Seeds Speak: A Seedy Ensemble

  • 1h 30m

£12 - £14

Nodweddion

  • Hyd 1h 30m
  • Math Dance

When Seeds Speak: A Seedy Ensemble gan Miranda Whall

Bydd When Seeds Speak: A Seedy Ensemble yn agor yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter ym mis Medi 2024. Bydd yn cynnwys arlunydd, cerddor, dawnsiwr, cerddor difyfyr a chyfansoddwr a fydd yn ymateb i set o ddata crai, heb ei brosesu, a gynhyrchir o ddadansoddiad bysbrintio metabolomig ar hadyn Ceirch Du Bach. Bydd hefyd yn cynnwys sgwrs, cyfweliadau, a sain a recordiwyd ymlaen llaw yn ymwneud â chylch oes y grawn hyn – eu hau, eu medi, eu dyrnu, eu heplesu, eu coginio a’u bwyta. O’r synthesis cymhleth ac unigryw, ac o’r gwaith sain cynhyrchiol, fe esblyga perfformiad a fydd yn tyfu, yn arbrofol a byrfyfyr, ac a fydd yn rhoi golwg ar y broses berfformio, a rhoi darganfyddiad gweledol a sonig.

Bydd y perfformwyr Miranda Whall, Owen Lloyd, Neil Luck, Yumino Seki ac Angharad Davies yn cydweithredu ar y ffiniau rhwng y celfyddydau, y gwyddorau, a ffermio er mwyn adrodd hanes y Ceirch Du Bach – cnwd gwydn a ailddarganfuwyd yn ddiweddar ac a dyfai ar un adeg ar bob fferm ucheldir yng Nghymru, bron. Bydd y perfformiad yn amlygu’r rhan sylweddol y gallai’r grawn hwn ei chwarae i gyfrannu at ddulliau cynaliadwy o ffermio yn wyneb newid yn yr hinsawdd, ac at y sgwrs ehangach ar raddfa leol iawn ynghylch sut y mae ucheldir y Canolbarth yn cael ei reoli a’i ffermio.

Bydd When Seeds Speak: A Seedy Ensemble yn cynnig dehongliad – heb fod yn gynrychioladol - o dirwedd ucheldir Cymru, yn gyfraniad creadigol tuag at astudiaeth wyddonol amgylcheddol, yn ogystal â chyfres o drosiadau rhyngsemiotig – rhwng cod rhifyddol ac iaith ddi-eiriau; celf weledol, cerdd a dawns. Bydd y prosiect yn cynnig beirniadaeth amserol ar sut rydym yn deall a rheoli’r gydberthynas gymhleth rhwng natur, data gwyddonol a’r ddynoliaeth, a sut mae pob elfen o’r triawd hwnnw yn dylanwadu, y naill ar bob un o’r lleill. Mae’n ysgogi rhywun i fyfyrio ar naratifau – sydd yn aml yn gorsymleiddio ac unffurfio – sy’n rhan annatod o waith casglu, dadansoddi a chynrychioli data gwyddonol, ac i feddwl am sut mae hwnnw’n aml yn cael ei lywio gan rym, rhagfarnau ac anghydraddoldebau. Yn olaf ac yn bwysicaf oll, efallai, mae’r prosiect yn ystyried y diffyg cydbwysedd sydd rhwng y galw cynyddol am ddata gwyddonol (sydd mor gostus ei reoli yn nhermau adnoddau a charbon) a’r awydd am newidiadau i bolisi ac ymddygiad (sy’n tyfu’n frawychus o araf) yn sgil y data hwnnw.

Mae’r perfformiad yn adeiladu ar sylfaen y prosiect When Earth Speaks gan Miranda Whall, a grëwyd drwy brosiect ymchwil trawsbynciol a ariannwyd gan yr NERC: Making the invisible visible: Instrumenting and interpreting an upland landscape for climate change resilience dan arweiniad yr Athro Prof Mariecia Fraser yn IBERS, Prifysgol Aberystwyth, ac a ddatblygwyd drwy brosiect ymchwil trawsbynciol arall a ariannwyd gan yr NERC: Multispecies Politics in Action a arweiniwyd gan yr Athro Milja Kurki, Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol Aberystwyth. Dr Catherine Howarth yn IBERS, Prifysgol Aberystwyth sy’n cydweithredu o ran yr ymchwil wyddonol yn When Seeds Speak, ac fe ariannwyd y dadansoddiad bysbryintio gan y Ganolfan Dyfodol Gwledig yn IBERS, Prifysgol Aberystwyth, mewn partneriaeth ag Arloesi Aber.

When Earth Speaks: A Dirty Ensemble. Unedited live footage by Amdani Films, 8th June 2024.

An experimental, improvised performance and generative audio work, that tells the story of the recently rediscovered Ceirch du Bach (Black Oat seed).

Share

Times & Tickets