Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
Company of Words and Infinity Books UK: Ghost of Clone by Marc Zeuk Roberts
Sold Out

Company of Words and Infinity Books UK: Ghost of Clone by Marc Zeuk Roberts

Llun 1 Ion 0001 - Llun 21 Maw 2022

Ar ddiwrnod Barddoniaeth y Byd, dewch i ddathlu’r ffurf byrraf ar farddoniaeth – yr haiku diemwntaidd o Japan – yn lansiad ail gasgliad o farddoniaeth yr awdur a’r cerddor Marc Zeuk Robets. 

Mae Company of Words yn falch o gyflwyno’r crefftwr geiriau athrylithgar a fydd yn darllen o’i lyfr newydd, Ghost of Clone, a gyhoeddwyd gan Infinity Books UK. 

Bydd Marc yn rhannu cerddi sy’n eich gwahodd i ‘Edrych oddi mewn ac ymlwybro drwy ddolydd y meddwl neu strydoedd o gyflwr dinesig, gyda’u harwyddion amwys sy’n cyfeirio at fersiwn anghyffredin o realiti…’ 

Bydd gemau, bydd gwesteion. Bydd gwahoddiad i rannu un haiku eich hunain yn ein ‘haiku-mic’. Bydd enillydd yn cael eu dewis, a byddan nhw’n cael cyfrol yn gyfnewid…

Ond, ar Alban Arthan, nid cystadleuaeth sy’n bwysig – ond dod ynghyd ar adeg dywyllaf y flwyddyn i fwynhau jiwbilî gymunedol.

Ymunwch â ni, a mwynhewch…! 

Daw’r digwyddiad yma ar noswyl Alban Arthan diolch i gywaith newydd Company of Words a IBUK, gyda chefnogaeth garedig Canolfan Gelfyddydau Chapter. 

Prisiau:

Free / Am ddim 

Tocynnau ac Amseroedd

Pobl a archebodd Company of Words and Infinity Books UK: Ghost of Clone by Marc Zeuk Roberts hefyd wedi archebu...