Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Pamoja Disco Club: A Sunday Service

Pamoja Disco Club: A Sunday Service

Sul 20 Maw , Sul 17 Ebr & Sul 15 Mai 2022

Casgliad newydd o DJs Caerdydd yw Pamoja Disco Club, sy’n troelli recordiau Jazz, Bŵgi, Enaid, Affrobeat, Disgo a Rhyngwladol.

Dechreuodd y prosiect pan ddaeth y pedwar cyfaill a’u hoffter o gerddoriaeth at ei gilydd, ar ôl cynnal digwyddiadau Groove Theory, The Sure Shot a Dusty Fingers Records yn y gorffennol.

Heblaw am barhau i gasglu llwythi o recordiadau eclectig, mae’r bechgyn wedi treulio’r ddegawd ddiwethaf fel DJs preswyl yn hoff glybiau Caerdydd, fel Gwdihŵ ac Undertone, a theithio i wyliau Ewrop fel ‘Dimensions’ yng Nghroatia a ‘We Out Here’ gan Gilles Peterson.

Ymunwch â nhw ar gyfer Pamoja Lounge, A Sunday Service, ar drydydd Sul y mis, lle byddan nhw’n gweini cerddoriaeth ar gyfer awyrgylch ymlaciol ein caffi bar. Paratowch i gwympo mewn cariad gyda gwledd o gerddoriaeth na fyddwch wedi’i chlywed o’r blaen!

Prisiau:

Free entry / Mynediad am ddim

No booking necessary, arrive early to secure a table

Does dim rhaid archebu, ond dylech gyrraedd yn gynnar i fachu bwrdd

Tocynnau ac Amseroedd