Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
Repair Cafe Wales

Cafe Trwsio Cymru

Sad 18 Ion, Sad 15 Chwef & Sad 21 Maw

Dewch â'ch eitemau sydd wedi torri i'w trwsio yn y digwyddiad am ddim yma a gaiff ei arwain gan wirfoddolwyr

Dewch draw i Chapter ar drydydd dydd Sadwrn bob mis, lle byddwn yn cynnal Caffi Trwsio Cymru! Casgliad o wirfoddolwyr yw Caffi Trwsio Cymru, sy'n dod at ei gilydd i drwsio eitemau'r cyhoedd am ddim. Eu nod yw lleihau gwastraff, meithrin ymdeimlad o gymuned, ac arbed arian i bobl ar yr un pryd. Felly, os oes gennych chi dostiwr, beic neu ddillad sydd wedi torri – neu unrhyw eitem o'r cartref mewn gwirionedd – peidiwch â phrynu un newydd, dewch ag e i'r Caffi Trwsio i'w drwsio am ddim!

Mae'r gwaith arferol yn cynnwys: gwaith cynnal a chadw sylfaenol ar feiciau, trwsio eitemau trydanol, cymorth cyfrifiadurol, gwnïo, trwsio addurniadau, gwaith pren, ond maen nhw'n barod i edrych ar unrhyw beth (heblaw am ficrodonau, gan eu bod nhw'n rhy beryglus).

Unrhyw gwestiynau? Anfonwch neges at Caffi Trwsio Cymru ar Facebook, ac fe wnawn nhw eu gorau i sicrhau bod rhywun ar gael i drwsio eich eitem.

Mae wastad croeso i fwy o wirfoddolwyr i drwsio – dewch draw i weld beth sy'n digwydd, a soniwch wrth eich ffrindiau.

Prisiau:

FREE | AM DDIM

Tocynnau ac Amseroedd

  • Sad 15 Chwef , 10:00 am
  • Sad 21 Maw , 10:00 am

Pobl a archebodd Cafe Trwsio Cymru hefyd wedi archebu...