Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, os ydych chi’n 18+ oed ac yn ymweld â’n theatrau neu’n sinemâu, bydd angen pàs Covid cyfredol, neu eich bod wedi cael prawf llif unffordd negyddol yn ddiweddar. Am fanylion a gwybodaeth ar pàs Covid, cliciwwch yma.

Snapped Up Festive Market

Snapped Up Marchnad Nadoligaidd

Sad 11 - Sul 12 Rhag
Stiwdio Seligman

Ymunwch â ni ar gyfer Gŵyl Snapped Up Nadoligaidd y Printhaus. Gyda stondinau gan rai o’r busnesau bach, artistiaid, dylunwyr a gwneuthurwyr creadigol gorau lleol. 

Mae gan y farchnad eleni wledd o weithgareddau ‘rhoi cynnig arni’, fel printio eich crys-t eich hunan a detholiad gwych o gelf, dillad, nwyddau cartref a gemwaith ar werth i chi fachu anrheg unigryw y Nadolig yma.

Yn awyrgylch llawen y farchnad, bydd cyfle i sgwrsio’n uniongyrchol gyda’r gwneuthurwyr a darganfod brandiau lleol newydd a chyffrous i’w cefnogi.

We’re also delighted to be joined by The Bearded Taco and Flour’d Up who will be serving up some delicious street food treats outside the front of our building. 

Dilynwch @snappedupmarket ar Instagram neu Facebook i weld pytiau y tu ôl i’r llen ac i glywed bob yn dipyn pwy yw’r artistiaid/dylunwyr sy’n cymryd rhan.

Prisiau:

FREE / AM DDIM

11am - 5pm

Tocynnau ac Amseroedd

  • Sad 11 Rhag , 11:00 yb
  • Sul 12 Rhag , 11:00 yb