Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
Theatr Iolo Play Sessions

Sesiynau Chwarae Theatr Iolo

Sad 30 Tach

Cymerwch hoe fach i gael hwyl fel teulu a gadael i’ch dychymyg fynd dros ben llestri yn y daith chwarae hudol yma! Addas at 3 hyd at 7 oed a’u pobl fawr.

Gall 1 oedolyn fod yn bresennol am bob 1 tocyn i blentyn.

Bydd Theatr Iolo a Phontio yn mynd â’r sioe deulu Chwarae ar daith yng ngwanwyn 2020. I ddathlu’r sioe yma a’r ymgyrch fyd-eang Sadwrn Teg (Fair Saturday), bydd Theatr Iolo yn ymuno â Chapter i gynnig dwy sesiwn chwarae heb eu hail yn y Gymraeg a redir gan yr artist Elgan Rhys. Yn y Gymraeg y rhedir y sesiwn chwarae ond bydd hefyd yn addas i Ddysgwyr.

Tocynnau Am Ddim, ond byddwn yn gofyn am roddion i Ysbyty’r Plant yng Nghymru ar y diwrnod.

Mudiad byd-eang yw #FairSaturday a sylfaenwyd yn Bilboa. Dathliad sydd yma o rym y celfyddydau, diwylliant a threftadaeth o ran newid y byd a chreu cymdeithas decach.

Prisiau:

FREE | AM DDIM

Tocynnau ac Amseroedd