Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

Aspergers Are Us – LIVE!

Aspergers Are Us – LIVE!

Llun 1 Ion 0001 - Mer 26 Meh 2019
Seligman Studio

Fel arfer, dydy cynulleidfaoedd ddim yn gwybod beth i’w ddisgwyl gan Asperger’s Are Us, grŵp sgetsys comedi o Boston sydd ddim ond yn cynnwys artistiaid sydd ar y sbectrwm awtistiaeth. A fyddan nhw’n defnyddio hiwmor hunan-fychanol am eu bywyd gyda syndrom Asperger? Ydyn nhw’n gobeithio taflu rhywfaint o oleuni ar gyflwr difrifol? A fyddan nhw’n debyg i Sheldon, y cymeriad lletchwith ar raglen CBS, ‘The Big Bang Theory’?

Yr ateb, fel mae’n digwydd, yw dim un o’r uchod. 

Yn lle canolbwyntio ar y cyflwr, mae’r pedwar dyn sy’n rhan o’r grŵp yn perfformio sgitiau a monologau sy’n adlewyrchu eu myfyrdodau, eu safbwyntiau a’u hymwybyddiaeth anarferol, a gaiff ei nodweddu’n aml gan hiwmor abswrd a chynnil...

Prisiau:
£11.00

Tocynnau ac Amseroedd