Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
Aspergers Are Us – LIVE!

Aspergers Are Us – LIVE!

Llun 1 Ion 0001 - Mer 26 Meh 2019
Seligman Studio

Fel arfer, dydy cynulleidfaoedd ddim yn gwybod beth i’w ddisgwyl gan Asperger’s Are Us, grŵp sgetsys comedi o Boston sydd ddim ond yn cynnwys artistiaid sydd ar y sbectrwm awtistiaeth. A fyddan nhw’n defnyddio hiwmor hunan-fychanol am eu bywyd gyda syndrom Asperger? Ydyn nhw’n gobeithio taflu rhywfaint o oleuni ar gyflwr difrifol? A fyddan nhw’n debyg i Sheldon, y cymeriad lletchwith ar raglen CBS, ‘The Big Bang Theory’?

Yr ateb, fel mae’n digwydd, yw dim un o’r uchod. 

Yn lle canolbwyntio ar y cyflwr, mae’r pedwar dyn sy’n rhan o’r grŵp yn perfformio sgitiau a monologau sy’n adlewyrchu eu myfyrdodau, eu safbwyntiau a’u hymwybyddiaeth anarferol, a gaiff ei nodweddu’n aml gan hiwmor abswrd a chynnil...

Prisiau:
£11.00

Tocynnau ac Amseroedd