Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Cardiff Guitar Festival 2021 - Edenstell Guitar Duo

Deuawd Gitâr Eden Stell – Perfformiad Gitâr

Llun 1 Ion 0001 - Iau 28 Hyd 2021

Dylid nodi y cynhelir Gwyl Gitâr Caerdydd 2021 oddi ar y safle yng Nghapel Salem (Heol y Farchnad, Caerdydd, CF5 1QF)

Mae Chris a Mark yn Gymdeithion i’r Academi Gerdd Frenhinol, ac ar hyn o bryd mae’r ddau’n addysgu yn y Coleg Cerdd Brenhinol yn Llundain ac yn Conservatoire Brenhinol Birmingham. Mae’r ddeuawd wedi’u cefnogi gan linynnau D’Addario. Maent wedi recordio saith albwm hyd yma ar BSG, Hannsler Classics a Naxos.

“Mae deuawd anhygoel Eden Stell yn llwyddo i dynnu pob owns o hanfod o’r gerddoriaeth yma, a’i hailgyflwyno’n chwaethus ac yn ddychmygus” - MusicWeb International

“Chwaraeodd The Eden Stell Duo i’r eithaf!” - New York Times

"Ym mhob agwedd, mae’r perfformiadau a’r recordiadau o’r ansawdd uchaf. Mae The Eden Stell Duo yn un o’r dybiau gorau sy’n bod. Dyma recordiad nodedig ar fap y gitâr. Roedd eu perfformiad yn arddel bywiogrwydd a llawenydd mor naturiol yn eu sgiliau a’u perthynas nes fy mod i’n dal ’mlaen i bob nodyn bron â bod... profiad cyfareddol." The Independent.

Prisiau:

£12 / £8

Tocynnau ac Amseroedd