Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Cardiff Guitar Festival 2021 - Graham Anthony Devine

Graham Anthony Devine – Perfformiad Gitâr

Llun 1 Ion 0001 - Gwen 29 Hyd 2021

Dylid nodi y cynhelir Gwyl Gitâr Caerdydd 2021 oddi ar y safle yng Nghapel Salem (Heol y Farchnad, Caerdydd, CF5 1QF)

Ganwyd Graham Anthony Devine yn Lloegr a dechreuodd ei astudiaethau cerdd yn Ysgol Gerdd Chetham, Manceinion, yn astudio gitâr gyda Gordon Crosskey. Yn 19 oed, symudodd Graham i Frasil, lle bu’n byw am bron i ddegawd ac yn rhoi llawer o berfformiadau a dosbarthiadau meistr ledled De America yn ystod y cyfnod yma.

Ym mis Ebrill 2002, cafodd Graham y wobr gyntaf yn un o gystadlaethau rhyngwladol mwyaf mawreddog y gitâr, Cystadleuaeth Gitâr Ryngwladol Alhambra yn Alcoy, Sbaen. Cafodd lwyddiant unwaith eto fis yn ddiweddarach gyda’r wobr gyntaf yng Nghystadleuaeth Gitâr Ryngwladol Emilio Pujol yn yr Eidal. Fe yw’r unig gitarydd o Loegr i ennill yr un o’r ddwy gystadleuaeth.

Mae Graham yn recordio ar gyfer NAXOS a’i gryno ddisgiau niferus, sy’n cynnwys cerddoriaeth J.S. Bach, i gerddoriaeth De America, i repertoire yr ugeinfed ganrif; mae wedi cael adolygiadau gwych ledled y byd. Cafodd ei albwm ar label NAXOS yn 2005, sef British Guitar Music, ei dewis fel disg yr wythnos ar orsaf radio NPR America, a dywedodd John Brunning ar CLASSIC FM “Mae Graham Devine, sy’n chwarae gyda sensitifrwydd mawr, yn artist delfrydol i barhau â gwaddol gerddorol Julian Bream.’’

Prisiau:

£12 / £8

Tocynnau ac Amseroedd