Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Cardiff Guitar Festival 2021 - Shannon-Latoyah Simon

Shannon-Latoyah Simon – Perfformiad Gitâr Amser Cinio

Llun 1 Ion 0001 - Gwen 29 Hyd 2021

Dylid nodi y cynhelir Gwyl Gitâr Caerdydd 2021 oddi ar y safle yng Nghapel Salem (Heol y Farchnad, Caerdydd, CF5 1QF)

Gitarydd clasurol o Swydd Northampton yw Shannon-Latoyah Simon. Dechreuodd chwarae’r gitâr yn 9 oed o dan hyfforddiant John Draper. Yn 2016, cwblhaodd Radd BMus o dan hyfforddiant Mark Eden a Mark Ashford yn Conservatoire Cerdd Birmingham. Mae hi wedi perfformio mewn sawl dosbarth meistr gyda gitaryddion profiadol fel Xuefei Yang, Stephen Goss, Gary Ryan a Zoran Dukic. Ym mis Medi 2017, dechreuodd Shannon Radd Meistr yn Conservatoire Cerdd a Dawns y Drindod Laban o dan hyfforddiant Graham Anthony Devine. Graddiodd yn 2019 gyda Theilyngdod.

Mae Shannon wedi bod yn ymwneud â Cherddoriaeth Arbrofol a Chelf Sainweledol drwy’r rhan fwyaf o’i bywyd fel oedolyn. Ynghyd â pherfformio’n rheolaidd fel unawdydd, mae Shannon wedi chwarae gyda sawl ensemble siambr cymysg, ac ar hyn o bryd mae’n Gynorthwyydd Cerdd Siambr yn y Coleg Cerdd Brenhinol.

Prisiau:

£8 / £5

Tocynnau ac Amseroedd