Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Cardiff Guitar Festival: Eden Stell Guitar Duo - Guitar Recital

Gŵyl Gitâr Caerdydd: Deuawd Gitâr Eden Stell – Perfformiad Gitâr

Llun 1 Ion 0001 - Iau 28 Gor 2022

DEUAWD GITÂR EDEN STELL – Mark Eden a Christopher Stell

Yn enwog yn rhyngwladol am eu deinameg a’u harloesedd, mae Deuawd Gitâr Eden Stell wedi “rhoi bywyd newydd i fyd y gitâr glasurol”. (Rotterdam Dagblad)

Fe’u hystyrir yn fyd-eang fel un o ensembles gitâr gorau’r byd, ac mae’r ddeuawd yn arbennig o amryddawn yn eu gallu i gyfathrebu mewn llu o arddulliau cerddorol, gan olygu eu bod nhw’n endid sy’n esblygu’n barhaus â llais creadigol unigryw.

Maent wedi’u disgrifio fel “un gitarydd gwyrthiol wedi’i fendithio â thechneg amhosib o hyfryd a chyffyrddiad eithriadol o dyner” (The Observer), ac mae Deuawd Gitâr Eden Stell wedi perfformio ledled y byd ac yn teithio’n rheolaidd yn yr UDA, Tsieina ac Ewrop, gan ymddangos ar y teledu a’r radio gan gynnwys y BBC, ITV, rhwydweithiau yn Ewrop a Gogledd America.

I gael rhagor o wybodaeth cliciwch yma.

“Mae deuawd anhygoel Eden Stell yn llwyddo i dynnu pob owns o hanfod o’r gerddoriaeth yma, a’i hailgyflwyno’n chwaethus ac yn ddychmygus”. MusicWeb International

“... hollol ddiddanol a gafaelgar ond gyda choethder a allai doddi eich calon hefyd”. Cylchgrawn Classical Guitar

Prisiau:

£12 / £8 

Please note this event is taking place off-site at Salem Chapel.

Dylech nodi y bydd y digwyddiad yma oddi ar y safle yng Nghapel Salem.

Tocynnau ac Amseroedd