Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Cardiff Guitar Festival: Tutors Lunchtime Concert by Evangelos Nikolaidis & Oscar Watt

Gwyl Gitar Caerdydd: Cyngerdd Tiwtoriaid Amser Cinio gan Evangelos Nikolaidis ac Oscar Watt

Gitarydd clasurol o’r Alban yw Oscar Watt a raddiodd o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Yn enedigol o Gaeredin, bu’n chwarae cerddoriaeth ers iddo fod yn ifanc, gan ganu mewn corau lleol a chwarae’r trwmped mewn cerddorfeydd. Dechreuodd chwarae’r gitâr gyda Jamie Parker yn ddeg oed, ac aeth ymlaen i astudio yn y Coleg Cerdd a Drama o dan arweiniad John Mills a Helen Sanderson. Yn ystod ei gyfnod yno, cafodd ddosbarthiadau gyda sawl gitarydd adnabyddus, a bu’n perfformio mewn cyngherddau ledled Cymru. Ar ôl graddio, derbyniodd Oscar wahoddiad i addysgu gydag Ysgol Gerdd Caerdydd, ac mae’n dal i fod yno hyd heddiw. Mae Oscar yn perfformio mewn deuawdau a grwpiau yn aml, gan gynnwys perfformiad gyda’r canwr Jack Bowtell fel rhan o Ŵyl Gitâr Caerdydd y llynedd.

 

Astudiodd Evangelos Nikolaidis y gitâr glasurol yn nosbarth Iakovos Kolanian yn “Atheneaum Conservatory” sef y Ganolfan Celfyddydau Ryngwladol yn Athen. Parhaodd â’i astudiaethau yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, gan ddilyn cwrs Meistr ar berfformio gitâr gyda John Mills. Mae hefyd wedi graddio o Adran Gerdd Prifysgol Athen.

 

Mae Evangelos yn berfformiwr gweithgar, ac mae wedi perfformio mewn sawl cyngerdd yng ngwledydd Prydain a’r tu hwnt.

Mae hefyd yn mwynhau chwarae gigs rheolaidd fel chwaraewr bouzouki Groegaidd, canwr, gitarydd bas, offerynnwr taro a pheiriannydd sain.

 

Mae Evangelos yn addysgu’r gitâr yn Ysgol Gerdd Caerdydd, ac mae wedi bod yn gwasanaethu fel cadeirydd Cymdeithas Gitâr De Cymru ers 2015.

 

 

Prisiau:

£8/£5

Please note this event is taking place off-site at St John’s Church.

Dylech nodi y bydd y digwyddiad yma oddi ar y safle yn Eglwys Sant Ioan.

Tocynnau ac Amseroedd

Pobl a archebodd Gwyl Gitar Caerdydd: Cyngerdd Tiwtoriaid Amser Cinio gan Evangelos Nikolaidis ac Oscar Watt hefyd wedi archebu...