Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

O ganlyniad i COVID-19, mae ein hadeilad ar gau am y tro. Byddwn ni'n monitro diweddariadau gan Lywodraeth Cymru ac yn rhoi gwybod i chi beth yw ein cynlluniau drwy ein cylchlythyron, ein gwefan, a'r cyfryngau cymdeithasol. Rydyn ni'n edrych ymlaen at adeg pan fydd modd i ni eich croesawu chi'n ôl. Tan hynny, rydyn ni'n cynnig ein rhaglen ar-lein, felly cadwch lygad ar y dudalen Digwyddiadau. Gyda'ch cefnogaeth chi, gallwn barhau i weithredu a diogelu ein dyfodol. Diolch.

CHAPTER FROM HOME: Robin Morgan & Friends Comedy

CHAPTER O'CH CARTREF: Comedi Robin Morgan & Chyfeillion

Dyma mis Ionawr sioe gomedi rhithiol gyda Robin Morgan & Chyfeillion! 

JAYDE ADAMS
Amazon Special Serious Black Jumper, Netflix Crazy Delicious

OLGA KOCH
Mock The Week (BBC Two) The Now Show (BBC R4), Pls Like (BBC Three)

LEILA NAVABI
Stand Up Sesh (BBC One), BAMESHOW (BBC Radio 4)

MATT REES
This Country (BBC Three), Leicester Mercury Comedian Of The Year

Ac fel yr arfer, eich cyflwynydd am y noson fydd:

ROBIN MORGAN
The Now Show, Ellie Taylor’s Safe Space, Romesh Presents, Stand Up At BBC Wales. 

Gallwch ymuno gyda nhw mewn dwy ffordd:

Gallwch fod yn y ‘rhes flaen’, sy’n golygu y byddwch chi mewn ar yr alwad Zoom gyda’r perfformwyr ac aelodau eraill y gynulleidfa. Byddwch chi’n rhan o’r sioe (ond yn bendant nid mewn ffordd gwneud hwyl am eich pen!) Y peth agosaf i gyd at fod mewn gig comedi go iawn. Mae’r tocynnau hyn yn brin a’r cyntaf i’r felin fydd hi o ran gwerthu.   

Gwell da chi wylio’r sioe yn ddiogel anhysbys? Dim problem! Gallwch diwnio mewn a mwynhau diddanwch y noson heb i’r perfformwyr eich gweld!  

Ar ddiwrnod y sioe byddwch yn cael côd Zoom a gwell i chi ‘gymryd eich sedd’ (mewngofnodi i’r cyfarfod) tua 7.45pm. Cerwch i hol y diodydd, ewch i’r tŷ bach a mwynhewch noson wych!

Dylech edrych yn eich ffolder sbwriel/sbam am yr e-bost. Os cewch chi unrhyw broblemau, anfonwch e-bost at ticketing@chapter.org

 *Nodwch bod pob act wedi’u cadarnhau. Os bydd amgylchiadau na ragwelwyd gall yr actiau newid.​

undefinedLlun: Jayde Adams, The Ballad of Kylie Jenner's Old Face

undefinedLlun: Olga Koch, 2019

undefinedImage: Matt Rees

undefined

Image: Leila Navabi

undefinedLlun: Robin Morgan

Prisiau:

On the day of the show you’ll be sent a Zoom code, and best to ‘take your seat’ (log onto the meeting) at around 7.45pm. 

Please note you may need to check your junk/spam folder for the email. If you experience any issues, please email ticketing@chapter.org

If you can, please purchase a ticket for each member of your household who would like to watch.

£5

Tocynnau ac Amseroedd