Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni'n ail-agor y tu allan ar gyfer Bwyd & Diod ar 26 Ebrill! Am rhagor o wybodaeth ac archebu bwrdd, cliciwch yma. Mae ein hadeilad ar gau am y tro. Byddwn ni'n monitro diweddariadau gan Lywodraeth Cymru ac yn rhoi gwybod i chi beth yw ein cynlluniau drwy ein cylchlythyron, ein gwefan, a'r cyfryngau cymdeithasol. Rydyn ni'n cynnig ein rhaglen ar-lein, felly cadwch lygad ar y dudalen Digwyddiadau. Gyda'ch cefnogaeth chi, gallwn barhau i weithredu a diogelu ein dyfodol. Diolch.

CHAPTER FROM HOME: Tim Bromage: Magic for Dogs

CHAPTER O'CH CARTREF: Tim Bromage: Magic for Dogs

Iau 22 Ebr

Tim Bromage sy’n perfformio casgliad o gerddoriaeth a gasglwyd dros ddeng mlynedd o berfformio. Mae’r noson yn cynnwys caneuon gwerin newydd a chyffrous, chwedlau, a deongliadau unigryw o glasuron jazz. Caiff y perfformiad ei gyflwyno o gyfyngiadau moethus sinema wag, ac mae’n argoeli i fod yn noson anarferol a rhyfeddol o gerddoriaeth. 

Ar gael i’w wylio ar 22 Ebrill, 8pm 

Archebu nawr

 

Ynglŷn â'r Artist

Perfformiwr ac awdur sy’n byw yng Nghaerdydd yw Tim Bromage. Mae ei ymarfer yn cynnwys nifer o feysydd diddordeb, gan gynnwys hud llwyfan a thraddodiadau gwerin. 

Caiff propiau a gwisgoedd eu cyfuno gyda chân, testun, a gweithgareddau eraill, gan greu defodau rhyfedd. Yn y cyd-destun yma, mae’r effaith hudol yn dod yn ddull arddangos symbolaidd, gan greu naratifau tameidiog sy’n aml yn cyfeirio at fythau a hanesion diwylliannol. 

Mae ei waith diweddar wedi archwilio’r defnydd o fwy nag un llinyn stori, fel ffordd o sgorio perfformiad ac o ailddehongli profiad personol.

'Mae llais Bromage gyda’r mwyaf hardd, bluesy, a bluegrass allech chi ei ddychmygu' cylchgrawn BUZZ

'Trawiadol o grotésg' New Statesmen

Wedi’i ffilmio a’i dorri gan Roger Graham 
Goleuo a Sain gan Dan Young 
Wedi’i gefnogi gan CHAPTER

Prisiau:

£4

Tocynnau ac Amseroedd