Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Cwmwl Tystion / Witness

Maw 25 Meh
Seligman Theater

Mae'r trwmpedwr Tomos Williams wedi dod â chriw o gerddorion arbennig o Gymru ynghyd i berfformio suite newydd o gyfansoddiadau sy’n cynnwys elfennau o jazz, yr avant-garde, byrfyfyrio a cherddoriaeth werin Cymru.

Bydd y band yn perfformio suite newydd o gyfansoddiadau sy’n cynnwys elfennau o jazz, yr avant-garde, byrfyfyrio a cherddoriaeth werin Cymru. Daw'r enw 'Cwmwl Tystion' o waith un o feirdd pennaf Cymru, Waldo Williams, a bydd y gerddoriaeth yn 'tystio' i'r oes sydd ohoni. Hwn fydd y tro cynta' i Rhodri Davies (Hen Ogledd) a Huw Warren (Quercus) berfformio gyda'i gilydd – mae’r ddau yn gerddorion Cymreig unigryw a chanddyn nhw ddilynwyr yn fyd-eang. Mae Mark O'Connor, Huw V Williams a Francesca Simmons yn cynnig egni a phrofiadau cerddorol amrywiol a chyfoethog, a’r cyfan wedi’i ategu gan Simon Proffitt, a fydd yn creu delweddau gweledol byw wrth i'r cerddorion berfformio.

Cafodd 'Suite Cwmwl Tystion' ei hariannu gan Dŷ Cerdd ac fe dderbyniodd y daith gefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Tomos Williams (trwmped), Huw Warren (piano), Rhodri Davies (telyn, effeithiau trydanol), Francesca Simmons (ffidl, llif), Huw V Williams (bas), Mark O'Connor (drymiau)

Prisiau:
£15.00

Tocynnau ac Amseroedd