Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Everyman: A Man For All Seasons

Everyman: A Man For All Seasons

1 - Sad 5 Maw
Seligman Theater

Mae A Man for All Seasons yn edrych ar flynyddoedd olaf Syr Thomas More, a fu unwaith yn Arglwydd Uchel Ganghellor Lloegr. Mae drama Robert Bolt yn cynnig portread o ddyn o ddewrder aruthrol ond tawel. Yn y pen draw, mae’n rhoi ei fywyd i un egwyddor; na fydd yn rhoi ei law ar feibl a datgan ei fod yn credu rhywbeth nad yw’n ei gredu. Ar unrhyw adeg cyn i fwyell y dienyddwr gwympo ar ei war, gallai fod wedi dewis byw drwy ddweud celwydd bach. Gwrthododd wneud hynny, oherwydd yn ei gydwybod roedd hanfod ei fodolaeth.

Yn 1966, ysgrifennodd Robert Bolt y sgript ar gyfer yr addasiad sgrin a enillodd sawl gwobr Oscar. Er bod y ffilm yn greadur gwahanol i’r ddrama led-Brechtaidd, mae’r ddwy’n portreadu urddas a dewrder ar raddfa enfawr. Mae’r gair ‘arwr’ wedi’i ddibrisio llawer. Mae Thomas More Robert Bolt yn arwr gwirioneddol.

Ynglŷn â Theatr Everyman
Cwmni theatr bywiog a mentrus yw Theatr Everyman, sydd wedi bod yn Chapter ers y saithdegau. Maen nhw’n ymarfer, yn perfformio, ac yn cynnal nosweithiau clwb a gweithdai wythnosol rheolaidd ar gyfer eu haelodau, ochr yn ochr â theatr ieuenctid ffyniannus. Ynghyd â rhaglen amrywiol o bedair sioe bob blwyddyn yn Chapter, mae Everyman yn llwyfannu Gŵyl Theatr Awyr Agored Caerdydd ym mis Mehefin a Gorffennaf yng Ngerddi Soffia. Mae’r Ŵyl wedi dod yn rhan nodedig o galendr diwylliannol y ddinas, a bellach mae’n un o wyliau theatr awyr agored mwyaf Prydain, gan ddenu cynulleidfaoedd o dros 14,000 o bobl bob blwyddyn.

Prisiau:

£14, £12

Please note, this event is now unallocated seating. For your comfort and safety, we're still selling at a reduced capacity.  

Duration: 150mins (including interval)
Latecomers welcome
Recommended ages 11+

-

Hyd: 150munud (yn cynnwys egwyl)
Caniateir hwyrddyfodiaid
Canllaw oed: 11+

COVID safety: We have a number of measures in place to ensure that your visit is enjoyable and as safe as possible. Find out more here.

Tocynnau ac Amseroedd