Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Croeso i Ganolfan y Celfyddydau Chapter. Mae ganddon ni lawer o ddigwyddiadau, ffilmiau, perfformiadau, ac arddangosfeydd ar eich cyfer chi yn ystod y misoedd nesaf. Cofrestrwch ar gyfer ein rhestr bostio i gael diweddariadau, newyddion a rhestriadau sioeau yn syth i’ch mewnflwch.

Everyman: Blue Stockings

Everyman: Blue Stockings

Llun 1 Ion 0001 - Sad 11 Medi 2021

Mae Tess, Carolyn, Maeve a Celia yn cyrraedd i astudio yng Ngholeg Girton, Caergrawnt, ym 1896. Er eu bod yr un mor glyfar â'u cyd-fyfyrwyr gwrywaidd, dydyn nhw heb gael addysg ffurfiol, ac maen nhw'n cael eu trin fel pe baen nhw'n annaturiol am ddewis addysg dros fywyd 'arferol' menywod y cyfnod. Cyfeirir at y menywod blaengar yma yn ddifrïol fel 'Blue Stockings'.

Mae'r frwydr i fenywod gael graddio yn llai cyfarwydd na'r un i gael pleidleisio, ond fe gafodd oblygiadau pell-gyrhaeddol, gyda cholegau penodol yn gwrthod rhoi gradd i fenywod ymhell i mewn i'r 20fed Ganrif.

Perfformiwyd drama Jessica Swale am y tro cyntaf yn 2013 yn The Globe, ac mae wedi cael llawer o ganmoliaeth.

Prisiau:

£14 | £12

Please book for your entire party in one booking transaction if you want to sit together 

Ystyriwch archebu ar gyfer eich criw cyfan mewn un archeb os hoffech eistedd gyda’ch gilydd

Covid restrictions apply (1m social distancing between groups), details here / Bydd cyfyngiadau Covid ar waith (cadw pellter cymdeithasol), mae'r manylion yma

For queries, please email ticketing@chapter.org / Os oes gennych ymholiad anfonwch e-bost at ticketing@chapter.org

Tocynnau ac Amseroedd