Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

Everyman Theatre: Playhouse Creatures

Everyman Theatre: Playhouse Creatures

Maw 22 - Sad 26 Hyd 2019
Seligman Theater

1663. Mae Siarl II yn ail-agor y Tai Chwarae, ac am y tro cyntaf, mae’n caniatáu i fenywod gamu i’r llwyfan. Mae hyn yn nodi dechrau newydd i bennod newydd ym mywydau pedair menyw. Wrth i gyfeillgarwch ac anhrefn yr ystafell newid sbarduno eu dyheadau i chwarae mwy o ran ym myd y theatr, a all y menywod weithio fel un i sicrhau rhannau gwell? A fydd eu henwogrwydd newydd yn dod â dyfodol gwell? 

Drama gomedi fywiog sy’n dathlu adeg nodedig yn hanes theatr fodern yw Playhouse Creatures, sy’n adrodd y stori gyda chomedi masweddus, dawn theatraidd, a dwyster emosiynol.

Oedran 12+ Yn cynnwys iaith gref

Prisiau:
£14.00

Tocynnau ac Amseroedd