Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Existential Fish & Dread

Existential Fish & Dread

Mae Stephen Hawking wedi marw. Mae Martin yn cael chwalfa feddyliol. Ac Ellie? Mae’n bwydo’r pysgod.

Pan fydd Martin yn clywed bod meddyliwr gwyddonol gorau’r byd wedi marw, caiff ei wthio dros y dibyn. Pwy fydd yn datrys o ble ddaethon ni, a pham rydyn ni yma?

Yn ddigon lwcus, drwy siawns – neu dynged – caiff ei dywys i acwariwm gydag Ellie, myfyrwraig PhD sy’n astudio astroffiseg. Wrth i’r pysgod nofio mewn cylchoedd, mae’r ddau ddieithryn yma’n gwneud yr un fath, gan drafod gwyddoniaeth, athroniaeth a diwinyddiaeth wrth iddyn nhw chwilio am ystyr bywyd – ac a yw’r fath beth yn bodoli.

Drama gomedi gan Martha Reed o Bontyclun yw Existential Fish and Dread, wedi’i chyfarwyddo gan (BORN) Gwenan Bain a’i chyflwyno gan gwmni wedi’i arwain gan fenywod sef Cynyrchiadau Steph Hartland.

“...clyfar, teimladwy ac wedi’i pherfformio’n dda.” ★★★★ London Pub Theatres

Ynglŷn â Chynyrchiadau Steph Hartland
Breuddwyd wedi’i gwireddu i’r cynhyrchydd newydd o Lundain, Stephanie Hartland, yw Cynyrchiadau Steph Hartland. Lansiodd Steph y cwmni yn 2019 gyda’r nod o roi llwyfan i bobl greadigol sy’n dechrau arni, gan ganolbwyntio ar gyflwyno gwaith ysgrifennu newydd i gynulleidfaoedd rhanbarthol, a hybu menywod a phobl sy’n arddel hunaniaethau LHDTCRh+. 

Ynglŷn â Martha Reed:
Sgriptwraig ifanc ar gyfer y teledu a theatr o Gymru yw Martha. Roedd hi’n un o’r deuddeg sgriptiwr ar Gwrs Sgriptio Ffilmiau Channel 4 2021, ac mae bellach yn datblygu syniad gwreiddiol ar gyfer y teledu gyda Tall Story Pictures. Mae hi wrthi’n ysgrifennu tymor newydd o gêm ddrama drosedd ryngweithiol sydd wedi’i henwebu am wobr BAFTA, Dead Man’s Phone. Existential Fish and Dread yw ei drama deithiol gyntaf. Daeth ei hail ddrama, The Ghost of You, yn y 10% uchaf o blith nifer digynsail (5167) o geisiadau i BBC Script Room 2021, a chyrhaeddodd y rhestr hir i’w datblygu yn y Traverse. Hi yw prentis ysgrifennu Cynyrchiadau Chippy Lane i’r sgriptiwr sydd wedi ennill BAFTA, Alan Harris, swydd a ariennir gan Gyngor y Celfyddydau. 

Ynglŷn â Gwenan Bain:
Cyfarwyddwr a Rheolwr Llwyfan yn Llundain yw Gwenan. Hi oedd Cyfarwyddwr Newydd Theatr Bread and Roses yn 2018, ac mae bellach yn artist cyswllt gyda BolSHE, sef cydweithfa greadigol sy’n llwyfannu gwaith menywod sy’n byw ac yn dod o Gymru.

Prisiau:

£10, £8

Please note, this event is now unallocated seating and more tickets have been released. For your comfort and safety, we're still selling at a reduced capacity.  

Duration: 1 hr
No latecomers 
Age guidance: 12+ (iaith gref a themâu oedolion)

-

Hyd: Un awr
Ni chaniateir cyrraedd yn hwyr
Canllaw oedran:
 12+

-

COVID safety: You must wear a face mask during the performance (exemptions apply). We have a number of measures in place to ensure that your visit is enjoyable and as safe as possible. Find out more here

Tocynnau ac Amseroedd