Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

EXPERIMENTICA 21 // Karen Christopher and Tara Fatehi Irani: Always Already

EXPERIMENTICA 21 // Karen Christopher and Tara Fatehi Irani: Always Already

Llun 1 Ion 0001 - Sad 6 Tach 2021

Gosodwaith Perfformiad: 12-8pm

Gosodwaith perfformio wyth awr yw Always Already, gyda digwyddiad yn rhan ohono yn yr awr olaf.

Mae’r raddfa wyth awr yn cyfeirio at hyd diwrnod gwaith, lle mae’r perfformwyr yn ffurfio peiriant a adeiladwyd o 100 o Gwestiynau Anghofiedig, ac yn troi’r ystafell yn wŷdd. Yn ystod y chwech awr cyn y perfformiad, maen nhw’n ystofi’r ystafell, gan ganolbwyntio ar ailadrodd ystumiau bach, sy’n ddibwys ar eu pennau eu hunain, ond sy’n datblygu arwyddocâd drwy gronni.

Mae Always Already yn defnyddio deunyddiau, testun, sain a symudiad i archwilio’r broses o gydblethu planhigion, pobl a pheiriannau, gan gynnwys hybridau pobl/planhigion a phobl/peiriannau

Gwneuthurwr perfformiadau, perfformwraig ac athrawes yw Karen Christopher. Mae ei chwmni, Prosiectau Perfformio Haranczak/Navarre, yn ymwneud â chreu perfformiadau deuawd. Roedd hi’n aelod o grŵp perfformio Goat Island yn Chicago am ugain mlynedd, tan iddyn nhw ddod i ben yn 2009. Mae gwaith Karen yn cynnwys chwilio am bwyntiau rhyngblethu a chyfuniadau sy’n synnu ac yn deffro’r meddwl, gan alluogi symudiad mewn dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth drwy gymuned y perfformiad. Mae hi’n gwrando am y disylw, yr anweledig bron, a’r tawel iawn. 

Artist, perfformiwr ac awdur yw Tara Fatehi Irani. Mae ei gwaith yn ymwneud yn bennaf â’r rhyngweithiadau byrhoedlog rhwng atgofion, geiriau, cyrff a safleoedd. Mae’n gweithio gyda pherfformiad, testun, llais, fideo, ffotograffiaeth, camgyfieithu, penodoldeb safle, ac anghywirdebau hanesyddol. Mae ei chyfres ddyddiol blwyddyn o hyd o ffotograffau a dawnsfeydd mewn gofod cyhoeddus, Mishandled Archive, wedi’i chyhoeddi fel llyfr gan y Live Art Development Agency (2020). Ochr yn ochr â’i harfer unigol, mae Tara’n cydweithio gydag artistiaid eraill.


Trac Sain: Pouya Ehsaei
Ysgyfaint: Henry Dagg
Cynhyrchydd: CJ Mitchell

Cefnogir Always Already gan Dance4 (Nottingham, Lloegr) ac mae’n Brosiect Perfformio Haranczak/Navarre.

Cydymaith Darllen

Lawrllwytho rhaglen EXPERIMENTICA 2021

Cefnogir EXPERIMENTICA gan Gyngor Celfyddydau Cymru

undefined     undefined

Prisiau:

Pay what you decide - £12, £8, £5, £3

All proceeds from ticket sales go directly back to supporting artists. Please pay what you can afford to help us to continue to support projects like EXPERIMENTICA.

BSL interpretation provided by Cathryn McShane, 6-7pm undefined

Duration: 8 hours

This performance is unreserved.

You’re no longer required to book in ‘bubbles’.

For your comfort and safety, we’re selling at a reduced capacity so you can continue to observe social distancing if you prefer, although this isn’t always guaranteed.

COVID safety: We have a number of measures in place to ensure that your visit is enjoyable and as safe as possible. Find out more here.

Tocynnau ac Amseroedd